Home > Onderwerpen > Onderwerp
Activiteitenbesluit

Een van de doelstellingen van de NRK is het beïnvloeden van wettelijke context en bewaking van een evenwichtig Europees speelveld. Realistische wet- en regelgeving is relevant voor onze leden ten aanzien van milieu, arbo, energie en stoffen. Wij ondersteunen bedrijven bij de invulling van wet- en regelgeving in hun organisatie. De NRK houdt vinger aan de pols bij ministeries en overheidsinstanties, zowel rechtstreeks als via werkgevers- of zusterorganisaties, in Nederland en Europa. Wij beïnvloeden de regelgeving waar mogelijk, zodat deze aansluit bij de behoeften van de leden. Tevens ontwikkelt de NRK praktische hulpmiddelen voor de naleving van verplichtingen.

Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit staan algemene regels om vervuiling van bijvoorbeeld water en bodem door bedrijven te voorkomen, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. De volgende activiteiten vallen onder het besluit: Kunststofverwerking (extrusie en spuitgieten), mechanische bewerking, reinigen, coaten en lijmen van kunststof of kunststofproducten en recycling.  Later is daar ook mechanische bewerking bijgekomen, maar ook reinigen, coaten en lijmen van rubber en rubberproducten, wegen en mengen van rubbercompounds en het verwerken van rubber, thermoplastische kunststof en polyesterhars. Ga naar de website van de rijksoverheid voor alle informatie. Kenniscentrum Infomil geeft ook relevante informatie.

Documenten
Er is op dit moment geen data om weer te geven.