Home > Onderwerpen > Onderwerp
Plastic soep

De aanwezigheid van plastic afval in rivieren, zeeën en oceanen, vaak aangeduid als “Plastic Soep” vormt een wereldwijd probleem dat schade toebrengt aan het natuurlijke milieu, de visserij en het toerisme. Het probleem staat inmiddels hoog op de politieke nationale en internationale agenda’s, waarbij de focus ligt op de oorzaak van de problematiek en verdere invulling van toekomstige maatregelen. Deze maatregelen kunnen ook van invloed zijn op onze bedrijfsvoering en producttoepassingen in de toekomst. 

Onze visie
Plastics zijn te waardevol om weg te gooien en het is en blijft een belangrijke grondstof ook na het gebruik. Vanuit haar visie dat afval niet thuishoort in het (mariene) milieu, heeft de plastics industrie in 2011 op mondiaal niveau haar “Global Action Plan for Solutions to Marine Litter” opgezet. Dit plan omvat meer dan 185 projecten in 34 landen. De focus ligt hierbij vooral op de preventie van vervuiling van het milieu met plastics, m.n. door verbetering van het afvalmanagement en afvalinzamelsystemen, bewustzijn en gedragsverandering campagnes, investeren in onderzoek naar de effecten en oorzaken en het optimaliseren van een circulaire economie, waar in de gehele keten geen lekkages naar het milieu ontstaan.

Operation Clean Sweep
Als industrie zorgen wij via het Clean Sweep initiatief dat onze eigen producten en afval niet in het milieu terecht komen en dat afval geen zwerfafval wordt. Daarnaast steunen we initiatieven gericht op bewustzijn en gedragsverandering, goede afvalmanagementsystemen en slimme productontwerpen die bijdragen aan het voorkomen van milieuvervuiling.