Home > Onderwerpen > Onderwerp
CIRCO

Creating business through circular design
De circulaire economie geeft uitdagingen én kansen! CIRCO activeert ondernemers en creatieve professionals producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens daadwerkelijk circulair te ondernemen.
Rond het leven van een product kan op veel manieren waarde worden gecreëerd, voor bedrijven, gebruikers en leefomgeving. Wie zich richt op gebruik in plaats van verbruik, en op het behouden en toevoegen van waarde in plaats van verkopen, herkent nieuwe uitdagingen en businesskansen. 

De ontwikkeling van nieuwe waarde begint bij ondernemers en ontwerpers
De bewezen methode die CIRCO ontwikkelde, bestaat uit Circular Business Design Tracks voor ondernemers en Circular Design Classes voor creatieve professionals. Een Track is een programma van 3 dagen en een Class duurt 1 dag.
CIRCO richt zich op verschillende sectoren: de bouw, kunststoffen, consumentengoederen en de maakindustrie. CIRCO werkt in een netwerk van professionele trainers. Daarnaast werkt CIRCO in binnen- en buitenland samen met partners, zoals decentrale overheden en branche-organisaties.

De community die zich rondom CIRCO ontwikkelt biedt inspiratie en zorgt ervoor dat creatieve professionals, ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers kennis maken en delen.

Wilt u meer weten over CIRCO-tracks, heeft u ideeën voor een thema voor een Track? Neem contact op met Martin van Dord, Innovatiecoach, T +31(0)70-4440642 of M +31(0)623426593 of mail naar Martin

Snel naar