Home > Onderwerpen > Onderwerp
CIRCO

Creating business through circular design
De circulaire economie geeft uitdagingen én kansen! Dat geldt zeker voor producenten van kunststofproducten. De leden van de NRK gaan daarbij graag samen met hun ketenpartners aan de slag. In dat traject staan we niet alleen, we werken daarbij samen met gespecialiseerde partners. CIRCO is daar een van. Dit programmabureau is gespecialiseerd in het opzetten van ketenprojecten. Ze initiëren tracks waarin bedrijven, ondernemers en creatieve professionals de handen ineenslaan om circulaire producten, diensten en businessmodellen te ontwikkelen. 
 
Daar zijn al veel mooie cases uit ontstaan:

Aankomende Tracks met kunststoffen
De komende tijd staan onderstaande interessante Tracks op de agenda. Check voor het volledige overzicht en alle juiste data de agenda op de website van CIRCO.

Wilt u meer weten over de CIRCO Tracks, of heeft u ideeën voor een thema van een Track? 
Neem contact op met Martin van Dord, Innovatiecoach, 070 - 444 06 42 of 
06 - 23 42 65 93, of mail naar vandord@nrk.nl.

Snel naar