Home > Onderwerpen > Onderwerp
Groeifonds

Het kabinet heeft de eerste fase van Circulaire Plastics NL definitief goedgekeurd en investeert € 220 miljoen vanuit het Groeifonds. Met de uitvoering van Circulaire Plastics NL spannen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Ook streven ze ernaar dat er minder plastics naar de afvalverbranding gaan.

Met Circulaire Plastics NL bestrijden de partijen klimaatverandering door vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen en minder milieuvervuiling. Daarbij wordt het duurzaam verdienvermogen van Nederland versterkt.

Investering wordt verdubbeld
De investering van € 124 miljoen is voor de programma’s die in 2023 en 2024 starten. Voor het gehele achtjarige programma is in totaal € 220 miljoen door het kabinet gereserveerd. Dit bedrag wordt verdubbeld door de industrie en andere stakeholders in de circulaire plasticsketen.

Consortium
Circulaire Plastics NL is een initiatief van het Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR). Vanuit dit platform is er een consortium opgezet van meer dan 150 samenwerkende partijen, bestaande uit universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen, midden- en kleinbedrijf, multinationals, start-ups en maatschappelijke organisaties.

 

Programma’s voor vernieuwing materialen en processen
Circulaire Plastics NL bevat 8 programmalijnen om materiaal- en procesinnovaties voor circulaire plastics te realiseren en daarmee toe te werken naar 100% circulariteit in 2050 (Grondstoffenakkoord) – en de economische kansen te grijpen. Niet alleen worden huidige kringlopen gesloten, ook worden nieuwe materialen ontwikkeld, die lastig te recyclen materialen in de toekomst kunnen vervangen.

De programma’s zijn:

Showcases
Binnen de programma’s is er veel aandacht voor ketensamenwerking. Voor zijn 10 specifieke materiaalstromen worden hiervoor showcases opgenomen in de programma’s. 

Bekijk deze presentatie voor meer info over de structuur van het programma.

Naar verwachting zullen in de loop van 2023 de eerste calls worden gepresenteerd. Zodra dat gebeurt zal NRK hierover informeren en acties initiëren voor de bedrijven die mee willen doen in het programma.

Snel naar
Er zijn op dit moment geen links om weer te geven.