Home > Onderwerpen > Onderwerp
Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U kunt dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Voor wie?
TEK is voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet  bedragen (energie-intensiteitseis). Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling, mogen ook aanvragen. Ook groepen verbonden ondernemingen kunnen in aanmerking komen, mits zij als groep aan de voorwaarden voldoen.

Informatie voor ondernemers
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TEK-regeling uit in opdracht van het ministerie van EZK. Op de website rvo.nl kunnen aanvragen worden gedaan en is meer informatie te vinden over de regeling. Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel op kvk.nl/energieloket. Op de genoemde websites is ook meer informatie te vinden over de subsidies en regelingen waarmee ondernemingen kunnen verduurzamen en energie kunnen besparen.

Lees meer over de TEK op de website van RVO

Snel naar
Er zijn op dit moment geen links om weer te geven.