Home > Onderwerpen > Onderwerp
Informatieplicht energiebesparing & DEB

Op 1 december 2023 moet uw bedrijf weer voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. U dient te rapporteren over de maatregelen die u neemt om te voldoen aan de energiebesparingsverplichtingen. NRK helpt bedrijven om aan de verplichting te voldoen.  

Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000kWh stroom of 25.000m3 gas (equivalent) per jaar? Dan moet u voor 1 december 2023 rapporteren over energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Vanaf 1 juli 2023 kunt u dit doorgeven via het e-loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ga daarom nu al aan de slag met de voorbereidingen! Het platform DEB, waar de NRK bij aangesloten is, kan u daarbij helpen. 

Energie besparen voor de toekomst
Een klimaat neutrale toekomst en een groenere wereld is iets waar we samen hard naar op weg zijn. Een groot deel van de ondernemers is al begonnen met energiebesparing en het verduurzamen van hun onderneming. Samen werken we toe naar een CO2 neutraal Nederland. Buiten dat energiebesparing en verduurzaming bijdraagt aan een beter milieu, zorgt het ook voor kostenbesparing. Minder verbruik betekent lagere kosten. Een win-win situatie. Voor jou als ondernemer, maar ook voor de toekomst van de aarde.  

Meldplicht - Laten zien waar je staat
In 2019 introduceerde de overheid de informatieplicht energiebesparing. Bedrijven die meer dan 50.000kWh stroom of 25.000m3 gas (equivalent) per jaar verbruiken zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar en deze te rapporteren aan de overheid.

De informatieplicht geldt elke vier jaar en voor 1 december 2023 moet je hierover rapporteren bij het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rapporteren doe je aan de hand van de nieuwe Erkende Maatregelenlijst (EML). Deze zijn voor elke onderneming van toepassing en bestaat uit 150 erkende maatregelen. De maatregelen zijn opgedeeld in drie groepen: Gebouwgebonden maatregelen, Faciliteiten en Procesgebonden maatregelen.

DEB is er voor ondernemers in de rubber- en kunststofindustrie
Duurzaam. Energie. Besparen. Dat is waar DEB voor staat. DEB.nl is het online platform waar je als ondernemer alles te weten komt over energiebesparing. Met DEB blijf je op de hoogte van actuele informatie, het laatste nieuws omtrent wet- en regelgeving, en zie je hoe ondernemers samen met DEB energiebesparing, kostenbesparing en verduurzaming realiseerden.

DEB is een initiatief van MKB Nederland in samenwerking met aangesloten branches/partnerpartijen (zoals de NRK), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). DEB is gratis toegankelijk voor alle ondernemers.

Heeft u vragen over de informatieplicht energiebesparing?
Dan kunt u contact opnemen met Martin van Dord via vandord@nrk.nl.