Home > Onderwerpen > Onderwerp
Informatieplicht energiebesparing

Sinds 1 juli 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing van kracht. Bedrijven moeten hebben aangetoond wat zij aan energiebesparing doen. De NRK helpt bedrijven om aan de verplichting te voldoen. 

De doel van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewust omgaan met energie en dat ze alle energiebesparende maatregelen uitvoeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren zo dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

De EML: Erkende Maatregelenlijst 
Om energiebesparing voor bedrijven zo eenvoudig mogelijk te maken, is voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende MaatregelenLijst’ (EML) opgesteld, ook voor de rubber- en kunststofindustrie. Als u alle maatregelen uitvoert die op uw bedrijf van toepassing zijn, voldoet u automatisch aan de energiebesparingsverplichting. Voor de rubber- en kunststofindustrie bestaat deze lijst uit ruim vijftig maatregelen. Voorbeelden zijn het isoleren van de gebouwschil, het per ruimte naregelen van de temperatuur en het energiezuinig opwekken van perslucht.

Voldoen aan de EML
De maatregelen die u heeft uitgevoerd moet u aangeven in het eLoket van RVO. Om in te loggen in het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij uw leverancier en ga op tijd met de rapportage aan de slag. NRK heeft een uitgebreide handleiding voor u klaarliggen. ​

Snel naar
Er zijn op dit moment geen links om weer te geven.
Nieuws Meer nieuws
Er zijn op dit moment geen berichten om weer te geven.
Documenten
Er is op dit moment geen data om weer te geven.