Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Themas

De rubber- en kunststofindustrie is een gezonde, groeiende en duurzame bedrijfstak met producten die van grote toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Bij Federatie NRK zijn 19 brancheverenigingen aangesloten die op landelijk en Europees niveau de belangen behartigen van meer dan 400 rubber- en kunststofbedrijven in Nederland met een jaaromzet van 12,5 miljard euro en 50.000 medewerkers. 

DOSACT ISO 26000

Kies onderdeel:

Wat is ISO 26000?
ISO 26000 is een internationale richtlijn voor de implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in een organisatie, dat een kader opstelt van waaruit duurzaamheidsprincipes kunnen worden ingevoerd. Met een zogenaamde zelfverklaring kunnen de bedrijven aan hun stakeholders laten zien op welke manier invulling wordt gegeven aan de richtlijnen uit ISO 26000. In dit traject worden alle MVO-aspecten meegenomen die van toepassing zijn op de rubber- en kunststofindustrie, waaronder biobased materials, recycling, persoonlijke veiligheid en duurzame producten. Het gebruik van ISO 26000 maakt inzichtelijk waar MVO-kansen liggen en hoe deze kansen door individuele bedrijven kunnen worden verzilverd. In 2014 is de NRK met lidbedrijven van start gegaan met de collectieve invoering van ISO 26000. In samenwerking met NEN, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en adviesbureau Berenschot wordt op deze manier gewerkt aan de invulling van een breed gedragen duurzaamheidsstatement.

Zeven principes en thema's
ISO 26000 gaat uit van zeven MVO-principes die als basis dienen bij alle besluiten en activiteiten van een organisatie. Dit zijn accountability, transparantie, ethisch gedrag, en respect voor stakeholderbelangen, wet- en regelgeving, internationale gedragsnormen en mensenrechten. De richtlijn stelt de omgeving van een organisatie centraal en beschrijft hoe stakeholders kunnen worden betrokken om verwachtingen op het gebied van MVO in kaart te brengen. Hierbij benoemt ISO 26000 zeven MVO kernthema’s waaraan organisaties aandacht kunnen besteden. Deze kernthema's zijn bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidspraktijk, milieu, eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenheden en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap.

NEN Publicatieplatform
Het is van groot belang dat de Zelfverklaringen ISO 26000 goed vindbaar zijn en dat potentiële klanten, leveranciers, overheden en andere stakeholders deze kunnen inzien. Daarom heeft NEN het openbare publicatieplatform ingericht. Daarop zijn nu ruim honderd bedrijven zichtbaar met hun zelfverklaring. Medio 2016 zal een kwart van alle verklaringen afkomstig zijn van NRK-bedrijven. Daarmee maken we duidelijk dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie voor onze industrie van grote waarde is.

Ondernemingsdossier
NEN en NRK hebben een digitale regelhulp 'ISO 26000 – bouwstenen voor MVO' ontwikkeld. Deze innovatieve applicatie helpt bedrijven bij het opstellen en actueel houden van hun zelfverklaring en de verdere borging van het MVO gedachtegoed via het Ondernemingsdossier. Daarnaast is het mogelijk om individuele zelfverklaringen te publiceren op het NEN Publicatieplatform ISO 26000.

Resultaten
Van de eerste groep ondertekenden 21 bedrijven hun zelfverklaring ISO 26000. Een tweede groep van zeven bedrijven heeft de zelfverklaring op 25 april 2016 tijdens Partners in Kunststof en Rubber on Tour bij Apollo Vredestein ondertekend. Alle bedrijven kijken enthousiast terug op het gezamenlijk doorlopen traject. ISO 26000 geldt voor alle deelnemers als een verdergaande bewustwording van het belang van MVO als integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid. Kijk wat ISO 26000 voor bedrijven betekent in het filmpje met reacties van de tien koplopers.


Vertegenwoordigers van Bema Kunststoffen, Flestic, Flevo Rubber Compounding, Hofland Deltaflex Rubbertechniek, HSV TMP, QEW Engineered Rubber, RIS Rubber, Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher, Sylvaphane Group en Van Kaathoven Groep hebben op
3 oktober 2014 de zelfverklaring voor hun bedrijf ondertekend.


Vertegenwoordigers van Oerlemans Plastics, TB Brown, KIVO, Haval, Plasthill, Perfon, Fardem Packaging, Oerlemans Packaging, Curtec, Oosterwolde Plastic Industrie en Novapac hebben op 15 januari 2015 de zelfverklaring ISO 26000 ondertekend.


Vertegenwoordigers van Apeldoorn Flexible Packaging, DBP Plastic Solutions, Dupo, Krehalon Industrie, Omnicol Nederland, Pacombi Group/Van der Windt Verpakking en Synbra Technology ondertekenden hun zelfverklaring op 25 april 2016. 

Wat is het voordeel om nu mee te doen,?
De eerste lichting NRK-bedrijven heeft voor u het pionierswerk gedaan en een database van 460 mogelijke MVO-actiepunten bijeengebracht. De tweede groep heeft die met zeventig maatregelen uitgebreid. Die mag u allemaal gebruiken. Opnieuw willen we met een grotere groep werken. Dit geeft veel nieuwe inzichten en inspiratie plus dat de database met mogelijkheden wordt aangevuld. Met de groep opwerken zorgt voor een snel eindresultaat. We doen dit keer een collectieve dialoogsessie met klanten en toeleveranciers om hen te vragen wat ze van de NRK-bedrijven verlangen en andersom.
NRK en NEN hebben voor ISO 26000 een regelhulp gemaakt die is gekoppeld aan het Ondernemingsdossier. Dat betekent efficiënt werken en beheer van acties op één plaats!

Wat kost het u?
Voor nieuwe deelnemers biedt de NRK dit traject nu aan voor € 2.500, gebaseerd op minimaal vijftien deelnemers. Het kost u circa vijf mandagen aan sessies en een aantal dagen huiswerk. Dit wordt verdeeld over de bedrijven, dus hoe meer bedrijven, hoe minder huiswerk. De inhoud van uw zelfverklaring vereist uiteraard goedkeuring door de directie en steun van MT en andere medewerkers. Wilt u zich echt onderscheiden van uw collegabedrijven?  Dan is ons advies om uw zelfverklaring via het NEN platform te publiceren. De kosten hiervoor zijn € 270 per jaar.

Flyer ISO 26000Doet u ook mee?
Begin 2017 wil de NRK starten met een derde groep bedrijven. We gaan van start zodra er voldoende deelnemers zijn. Bent u er ook bij? Alles wat u moet weten over dit traject staat in deze flyer.
U kunt zich aanmelden door het deelnameformulier te retourneren aan Yolanda Boeters, boeters@nrk.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik de Ruijter, deruijter@nrk.nl

 


 Meer achtergrondinformatie over NRK en ISO 26000:

- artikel Netwerk - Praktijkverhaal ISO 26000 bij Synbra Technology
artikel KAM Nieuwsbrief 1 - 2015 (case Eurobottle Flestic Holding)
artikel VM Verenigingsmanagement, maart 2015
flyer informatie start tweede lichting januari 2015
- artikel NEN Magazine, oktober 2014
- artikel NRK Netwerk, december 2013
- presentatie (powerpoint) collectieve invoering ISO 26000

 

 

 


 

 

 
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014