Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Themas

De rubber- en kunststofindustrie is een gezonde, groeiende en duurzame bedrijfstak met producten die van grote toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Bij Federatie NRK zijn 19 brancheverenigingen aangesloten die op landelijk en Europees niveau de belangen behartigen van meer dan 400 rubber- en kunststofbedrijven in Nederland met een jaaromzet van 12,5 miljard euro en 50.000 medewerkers. 

DOSHLP Rapporten

Kies onderdeel:

Regelmatig verschijnen (Europese) rapporten over de rubber- en kunststofindustrie die handig zijn om als naslagwerk te gebruiken bij het bepalen van uw bedrijfsbeleid. 

Transitieagenda Kunststoffen (januari 2018)
Volgens de Transitieagenda Kunststoffen zijn alle producten over ruim dertig jaar circulair. Ze hebben een kleine milieuvoetprint en zijn gemaakt van hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit. Er is niet langer sprake van verbranding van plastics. Onnodig materiaalgebruik behoort tot het verleden. Met de circulaire kunststofeconomie levert de sector een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. NRK en PlasticsEurope Nederland hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze transitieagenda.
Klik op de afbeelding en download het rapport.

 

The New Plastics Economy, Catalysing Action 
(januari 2017)
Dit rapport is het vervolg op de publicatie van februari 2016. Het beschrijft de stap van 'nadenken over de toekomst van kunststoffen' naar concrete acties die bijdragen aan 'The New Plastics Economy'. 
Klik op de afbeelding en download het rapport.

 

 

Plastics - the Facts 2016
(oktober 2016)
Dit rapport bevat een analyse van de Europese kunststofproductie over 2016, de vraag en de afvalcijfers. Klik op de afbeelding en download het rapport.


Competitiveness of the European Plastics Converting Industry (juni 2016)
In juni 2016 heeft European Plastics Converters het rapport gepresenteerd over de concurrentiepositie van de kunststofverwerkende industrie in Europa. Het onderzoek, uitgevoerd door Dr. Wieselhuber & Partner, bevat resultaten die voor bedrijven concrete aanknopingspunten bieden om hun concurrentievermogen te verbeteren. Ruim driehonderd bedrijven uit de kunststofverwerkende industrie, afkomstig uit negentien Europese landen, hebben eraan meegewerkt. 
Klik op de afbeelding en download het volledige rapport. Er is een aparte presentatie beschikbaar met de resultaten van de Benelux. Lees ook het persbericht

The New Plastics Economy, Rethinking the future of plastics (februari 2016)
De Ellen MacArthur Foundation bracht begin 2016 het rapport ‘The New Plastics Economy’ uit. Het onderzoekt een gezamenlijke aanpak voor een andere invulling van de huidige kunststoffen economie. Het rapport laat zien hoe bedrijven door middel van samenwerking, visie en onderzoek de basis leggen voor een circulair kunststoffenmodel. Voor het eerst is de kunststof verpakkingseconomie wereldwijd in beeld gebracht en wordt een visie gepresenteerd met een roadmap voor de toekomst. 
Klik op de afbeelding en download het rapport.
Er is tevens een verkorte versie beschikbaar.
 

Van Afval Naar Grondstof: het sluiten van de kunststofketen (maart 2014)
Een vooronderzoek naar het opstellen van een innovatie- en opleidingsagenda voor de rubber- en kunststofindustrie, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van I&M.
Klik op de afbeelding en download het rapport.


 

Prima Business Kansenkaart NRK (januari 2012)
De Prima Business Kansenkaart 2012-2030 is opgesteld in het kader van de Meerjarenafspraken (MJA3) energie-efficiency. MJA is een convenant tussen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven om de energie-efficiëntie in de deelnemende sectoren te verbeteren. Het rapport helpt bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie hun toekomst vorm te geven en jaagt innovatie en duurzaamheid fors aan. De kaart ordent de duurzame kansen om kosten te besparen en nieuwe producten en diensten maatschappelijk verantwoord te ontwikkelen. 
Klik op de afbeelding en download het rapport. 

 Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014