Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Themas

De rubber- en kunststofindustrie is een gezonde, groeiende en duurzame bedrijfstak met producten die van grote toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Bij Federatie NRK zijn 19 brancheverenigingen aangesloten die op landelijk en Europees niveau de belangen behartigen van meer dan 400 rubber- en kunststofbedrijven in Nederland met een jaaromzet van 12,5 miljard euro en 50.000 medewerkers. 

1. Arbeidsverhoudingen

Vakopleiding en onderwijs

Kies onderdeel:

Technisch personeel wordt schaarser. Ook de bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie kampen daarmee. Samenwerking met scholen, onderwijsinstellingen en met bedrijven in de sector is van groot belang om de instroom op peil te houden. Onderwijs en vakopleiding zijn daarom voor de NRK belangrijke speerpunten, de federatie is actief met:

  • Het (regionaal) faciliteren dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en een agenda voor samenwerking maken.
  • Presentatie van de bedrijfstak aan leerlingen en ouders in het kader van voorlichting en imago
  • Instandhouding Branchekwalificatiesysteem: uniformering van opleidingen en examens.

Opleidingen en examinering

Sinds 2005 is er één uniforme kwalificatiestructuur voor opleidingen in de kunststof- en rubberindustrie. Uniformiteit geeft duidelijkheid over de inhoud en de zwaarte van de opleidingen. Dat betekent meer transparantie en de mogelijkheid diploma’s en opleidingsniveaus te vergelijken. Voor werknemers is het eenvoudiger een vervolgopleiding te volgen.

In samenwerking met bedrijven en de opleidingsinstituten STODT, Poly- Knowledge, Mikrocentrum en SORK (VAPRO), zijn opleidingen ontwikkeld voor Spuitgieten I, II, III; Extruderen I en II, Rubber I en II en Composietverwerker I, II en III. Deze opleidingen worden afgesloten met een examen van een onafhankelijk examenbureau. De kwaliteit van de examens wordt bewaakt door een examencommissie met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de landelijke normering en de professionele opleidings- en examenstructuur voor de rubber- en kunststofindustrie is in december 2015 een speciale special uitgebracht. In '10 jaar NRK-erkenning van vakopleidingen' vertellen bedrijven, werknemers en opleidingsinstituten over de voordelen van uniformiteit in inhoud, niveau en kwaliteit.

 

Meer weten over vakopleiding en onderwijs? Neem contact op met de NRK.

Uw houvast

Er zijn veel websites met informatie over opleidingen en beroepen, zoals de portal over opleidingen en beroepen en beroepsonderwijs in bedrijf. Ook Kunststofoveral geeft er informatie over.

Op de website Antwoord voor bedrijven vindt u overheidsinformatie over subsidies op het gebied van personeel.
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014