Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Themas

De rubber- en kunststofindustrie is een gezonde, groeiende en duurzame bedrijfstak met producten die van grote toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Bij Federatie NRK zijn 19 brancheverenigingen aangesloten die op landelijk en Europees niveau de belangen behartigen van meer dan 400 rubber- en kunststofbedrijven in Nederland met een jaaromzet van 12,5 miljard euro en 50.000 medewerkers. 

DOSACT Informatieplicht energiebesparing E-comply

Kies onderdeel:

Op 1 juli 2019 gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. Op dat moment moeten bedrijven hebben aangetoond wat zij precies aan energiebesparing doen. De NRK helpt bedrijven om aan de verplichting te voldoen. U leest er alles over op deze pagina en nog meer in het NRK ebook Informatieplicht Energiebesparing dat u hier downloadt.

De doel van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Veel van deze energiebesparende maatregelen verdienen zich binnen vijf jaar terug. Ondernemers investeren zo dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

De EML: Erkende Maatregelenlijst 
Om energiebesparing voor bedrijven zo eenvoudig mogelijk te maken, is voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende MaatregelenLijst’ (EML) opgesteld, ook voor de rubber- en kunststofindustrie. Als u alle erkende maatregelen doorvoert die op uw bedrijf van toepassing zijn, voldoet u automatisch aan de energiebesparingsverplichting. Voor de rubber- en kunststofindustrie bestaat deze lijst uit vijftig maatregelen. Voorbeelden zijn het isoleren van de gebouwschil, het per ruimte naregelen van de temperatuur en het energiezuinig opwekken van perslucht.

Voldoen aan de EML
De maatregelen die u heeft uitgevoerd moet u aangeven in het eLoket van RVO. Om in te loggen in het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij uw leverancier en ga op tijd met de rapportage aan de slag. NRK heeft een uitgebreide handleiding voor u klaarliggen. ‚Äč

  • Gelderse maakbedrijven krijgen bij deelname een korting van 1.000 euro!

Kom naar een regio-bijeenkomst!
In 2019 organiseert NRK verschillende regiobijeenkomsten om werkgevers voor te lichten. Heeft u nog geen of weinig aandacht geschonken aan de aanstaande Informatieplicht Energiebesparing? Ga dan naar een van de bijeenkomsten in uw regio. Kijk op www.nrk.nl/agenda voor meer informatie.

Informatiecampagne WATTjemoetweten.nl
Op WATTjemoetweten.nl vindt u als ondernemer praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. U kunt direct checken of de Informatieplicht ook op uw bedrijf van toepassing is en welke stappen u moet nemen om daaraan te voldoen. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben het voortouw genomen voor de samenwerking tussen partijen om de ondernemers die hiermee te maken krijgen te informeren en te ondersteunen. De campagne WATTmoetjeweten is er een uitwerking van.

   wattjemoetweten

Pilotbedrijven boeken energiezuinige successen
Samen met diverse energie-experts ondersteunt NRK de leden bij het invullen van de verplichting. Vier bedrijven doen mee aan een pilot en nemen tal van maatregelen om het energieverbruik te verlagen. De interviews met de 4 pilotbedrijven en een energieadviseur vindt u in het NRK ebook Informatieplicht Energiebesparing.

Download het NRK ebook
Heeft u nog geen of weinig aandacht geschonken aan de Informatieplicht die per 1 juli van kracht is? Of wilt u weten of u helemaal ‘on track’ bent?
Download dan nu het NRK ebook Informatieplicht Energiebesparing
 

 

 

 

 

Informatie bij Martin van Dord
E: vandord@nrk.nl 
T: 070 - 444 06 42 
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014