Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
08-09-2022 Bijeenkomst ‘Energiebesparingsplicht/Informatieplicht vanaf 2023' Glazen Zaal in Den Haag

De Energiebesparingsplicht wordt in 2023 aangepast. Dit onder andere door de in werking treding van de Omgevingswet. Dit heeft als gevolg dat alle gebouweigenaren* verplicht worden te rapporteren over gebouw gebonden maatregelen. Ook moeten gebouweigenaren voor een groot aantal gebouwen gaan rapporteren over de activiteit gebonden maatregelen van de huurders in die gebouwen. Graag delen we met u hoe u aan uw energiebesparings- en/of informatieplicht moet voldoen.  

*met een jaarlijks energiegebruik per locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 maardgas(equivalent).

Meer informatie en registeren

Programma

13:00 uur            Inloop

13.30 uur            Start programma

13:40 uur            Energiebesparingsplicht / informatieplicht

14:30 uur            Pauze 

15:00 uur            Erkende Maatregelenlijst (EML) 

16:00 uur            Netwerkborrel

Tijdens deze bijeenkomst is er genoeg ruimte om vragen te stellen en te netwerken.
N.B: bij online deelname is geen mogelijkheid om vragen te stellen.