Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
27-09-2022 Regiobijeenkomst Aanpassing energiebesparingsplicht KvK Amsterdam

In Nederland is er de energiebesparingsplicht die bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van ten hoogste
5 jaar. Deze plicht wordt in 2023 aangepast. Dit houdt onder andere in dat:

  • de plicht in 2023 ook van toepassing is voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben*;
  • de plicht in 2023 ook van toepassing is voor bedrijven die deelnemen aan de Europese broeikasgasemissiehandel (EU ETS); en
  • dat er voor energie-intensieve bedrijven** een onderzoeksplicht energiebesparing geldt.

Informatie en uitleg over de energiebesparingsplicht en onderzoeksplicht
In deze bijeenkomst licht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de voorgenomen wetswijzigingen voor de energiebesparingsplicht toe.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland neemt vervolgens het stokje over en informeert u over de invulling van de onderzoeksplicht. Ook zullen de informatieplicht en de geactualiseerde Erkende maatregelenlijsten (EML) aan bod komen.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst van uw voorkeur. Heeft u vragen vooraf dan kunt u dat in het registratieformulier aangeven.

Programma

Programma
13:00 uur            Inloop
13.30 uur            Start programma
13:40 uur            Gewijzigde Energiebesparingsplicht/Informatieplicht
14:00 uur            Onderzoeksplicht energiebesparing
15:00 uur            Pauze 
15:30 uur            Informatieplicht en geactualiseerde Erkende maatregelenlijst
16:00 uur            Netwerk borrel

Tijdens deze bijeenkomst is er genoeg ruimte om vragen te stellen en te netwerken.