Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
07-06-2023 Uitnodiging webinar PFAS-restrictie Online

De NRK organiseert in samenwerking met Actieprogramma PFAS een webinar op woensdag 7 juni vanaf 15:00. In het webinar wordt de restrictie toegelicht, zoveel mogelijk toegespitst op het MKB in de rubber- en kunststofindustrie. Het verdere onderwerp: wat kunt en moet u als ondernemer in de rubber- en kunststofindustrie doen, en waar kunt u terecht voor vragen en eventuele financiële ondersteuning?

Op de EHS Stoffendag na de zomer (datum nader te bepalen), krijgt u fysiek de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen.

Aanmelden
De uitnodiging voor het webinar met daarin een link om u aan te melden is inmiddels verzonden naar de leden. Heeft u deze mail niet ontvangen? Dan kunt u een mailtje sturen naar info@nrk.nl dan zorgen wij dat u de uitnodiging alsnog ontvangt. Het webinar is exclusief voor leden van de NRK.

Programma
  • Opening door Jan Fokkens, voorzitter Werkgroep water en bodem VNO-NCW/MKB-Nederland en lid kernteam Actieprogramma PFAS
  • Toelichting door Eline van Daatselaar, secretaris Stoffenbeleid & REACH van NRK
  • Wat is het Actieprogramma PFAS? door Peter de Putter van het ministerie van IenW, Actieprogramma PFAS
  • Inhoud EU-restrictieverbod PFAS door Thijs de Kort, adviseur bij het RIVM
  • Concreet alternatief voor PFAS in kunststoffen, Ronald Pet van Wittenburg Group
  • Financieel-fiscale mogelijkheden voor bedrijven door Wim Boeken, adviseur van RVO
  • Vervolgafspraken
  • Afsluiting