Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
12-10-2023 Matchmaking Event Circular Plastics NL Geertekerk Utrecht

Op 12 oktober vindt een informatie- en matchmakingbijeenkomst plaats voor de aankomende calls van Circular Plastics NL. CPNL, RVO en NWO nodigen onderzoekers (alfa, bèta en gamma), bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om deze bij te wonen. Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst? Vul dan het aanmeldformulier in voor 10 oktober 2023. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Matchmaking voor

 • Ondernemers
 • Onderzoekers
 • Branche/maatschappelijke organisaties

Deze matchmakingochtend van het CPNL programma staat in het teken van de calls voor 2023. Vanaf 9:00 uur staan de deuren van de Geertekerk in Utrecht open om andere geïnteresseerden te ontmoeten en informatie in te winnen bij de programma managers en vertegenwoordigers van NWO en RVO. Professionals in de polymeer industrie, afvalverwerkers en recycling experts worden expliciet uitgenodigd om hun ideeën en kennis af te stemmen op de aankomende subsidieregelingen.

NWO
In oktober 2023 wordt de NWO call for proposals Plastics circulair maken: technische innovaties voor wetenschappelijk onderzoek voor de CPNL incubator (p8) uitgezet. Hiermee kan onderzoek worden gedaan naar nieuwe materialen of recycling technologieën  met als doel plastics meer en beter te recyclen, inclusief de daarvoor eventueel benodigde kleur- en hulpstoffen/additieven die van een polymeer een plastic maken. Voor dit programmaonderdeel is 6 mln euro beschikbaar in 2023 voor toekenning aan 10 projecten. De call for proposals wordt open gesteld voor brede consortia waarbinnen onderzoekers en ondernemers met elkaar samenwerken. In de call for proposals is alle informatie na te lezen.

RVO
In oktober 2023 wordt de subsidieregeling met generieke 3 onderzoeksprojecten en 9 showcases voor CPNL uitgezet via een tender via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor vernieuwende projecten voor de volgende onderwerpen:

Onderzoeksprojecten

P2. Karakteriseren, sorteren en wassen

 • Onderzoeks project voor karakterisatie technologie (2M€)

 • Onderzoeks project voor digitaal expertsysteem in plastic afval sortering (1,2M€)

 • Onderzoeksproject naar voorbehandelings- en sorteertechnieken voor synthetisch rubber uit autobanden (1,5M€)

Showcases

P3. Recycling van Polyolefine verpakking

 • Recycling van rigide PP/(HD)PE verpakkingen (7,8M€)

 • Recycling van (L)LDPE folies (8,7M€)

P4. Recycling van op styreen gebaseerde materialen

 • Showcase recycling van Styreen-gebaseerde materialen (3M€)

P5. Chemische depolymerisatie

 • Complexe PET packaging (2,0 M€)

 • Polykatoen gebaseerd textiel (5,0 M€)

 • Tapijten (2,4 M€)

 • PU foams (1,5 M€)

 • Demo plant voor chemische depolymerisatie van PET, PA en/of PU (9 M€)

P6 Thermochemische recycling

 • Recyclen van gemengde plastic afvalstromen naar nieuwe grondstoffen voor plastic productie (3M€)

Tijdens deze fysieke bijeenkomst willen we de deelnemers die in de verschillende plastic waardeketens een idee hebben om bij te dragen aan circulariteit samenbrengen. En die vanuit de complexe wisselwerking tussen de diverse waardeketens mee willen en kunnen denken aan oplossingen. Zowel geïnteresseerden met concrete ideeën, als geïnteresseerden die nog aan het verkennen zijn hoe en of ze met hun expertise kunnen bijdragen, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het doel van de matchmaking is om consortiumvorming te stimuleren door partijen met elkaar in contact te brengen. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen, uw ideeën voorleggen aan andere experts en uw netwerk vergroten.

Inschrijven
De matchmaking vindt fysiek plaats in de Geertekerk in Utrecht van 9:00 tot 13:00 uur.
Aanmelden kan hier via het formulier van CPNL.

Programma

9:00 uur inloop

9:30 uur toelichting CPNL programma (Let op! voertaal Engels)

10:00 uur toelichting NWO call for proposals

10:15 uur toelichting RVO tender

10:30 Matchmakingsessies

12:00 Lunch