Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
07-03-2024 Nationaal Recycling Congres 2024 Museon Den Haag

Op donderdag 7 maart 2024 zal de derde editie van het Nationaal Recycling Congres plaatsvinden bij het Museon in Den Haag. Ben Kras zal hier vanuit zijn rol van duo-voorzitter NRK Recycling spreken.

Op het NRC staat de vraag centraal hoe hergebruik en recycling bijdragen aan het zekerstellen van de beschikbaarheid van onze grondstoffen. Naast Ben Kras, spreekt o.a. iemand van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de relatie tussen de Nationale Grondstoffenstrategie, vertelt Ton Bastein (TNO) over TNO-onderzoeken in het kader van de grondstoffenstrategie en licht Matthijs Bouman (journalist/econoom) vanuit het economisch perspectief de grondstoffenschaarste toe. Meer informatie over het congres kunt u hier vinden.

Direct aanmelden voor het congres kan hier.

 

Programma

Grondstoffenstrategie: de rol van secundaire grondstoffen bij dreigende schaarste

12.30 uur

Inloop deelnemers

12.30 uur

Inloopbuffet, bezoek Recycling Rotonde, netwerken

13.30 uur

Opening Nationaal Recycling Congres
Dagvoorzitter Kiki Hagen, voormalig Tweede Kamerlid en Rapporteur Circulaire Economie.

13.40 uur

Panel gesprek voorzitters recyclingorganisaties
De samenwerkende recyclingorganisaties presenteren hun visie op de rol die secundaire grondstoffen spelen met het oog op de dreigende schaarste. Dreigt er een gebrek aan grondstoffen, of aan productiecapaciteit? Gerard Nijssen (FNOI), Willeke Ketting (MRF), Mariska Boer (VHT) en Ben Kras (NRK Recycling).

14.00 uur

Presentatie door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Met de Nationale Grondstoffenstrategie stuurt het ministerie op het behouden van grondstoffen binnen onze economie. Hoe verhoudt zich deze inzet tot de ambitie meer circulair te worden?

14.25 uur

Recycling Rotonde, netwerken

15.15 uur

Perspectief vanuit de wetenschap
TNO onderzoeker Ton Bastein vertelt over de onderzoeken die TNO uitvoert in het kader van de grondstoffenstrategie.

15.45 uur

Economisch perspectief
Matthijs Bouman licht vanuit het economisch perspectief de grondstoffenschaarste toe: wat zijn de gevolgen voor onze economie en wat zijn wenselijke oplossingen?

16.15 uur

Wrap-up door dagvoorzitter Kiki Hagen en panel discussie sprekers.

16.45 uur

Borrel, bezoek Recycling Rotonde, netwerken

18.00 uur

Afsluiting