Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
18-04-2024 Circular Plastics NL Workshop: Design & Systemintegration KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag
Praat mee over de uitdagingen voor circulariteit en competitiviteit in de plastics keten(s).

Circular Plastics NL nodigt u uit voor een interactieve workshop, gefocust op het cruciale samenspel tussen systeemintegratie en ontwerp in de circulaire economie. Met als doel bij te dragen aan de Nederlandse ambitie van 100% circulariteit in 2050, verkennen we de complexiteit van circulair productontwerp en de rol ervan in het bereiken van duurzaamheid en concurrentiekracht. Tijdens het event brengen we 2 cruciale onderwerpen samen en is er ruimte voor een zo breed mogelijk aantal standpunten.

Tijd en Plaats:
Datum: 18 April 2024 van 9.30 uur tot en met 13.30 uur
Locatie: Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Voor wie:

 • Professionals in de circulaire economie
 • Ontwerpers, bedrijfsleiders, beleidsmakers
 • Onderzoekers en innovators

Programma Hoogtepunten

 • 10.00 uur Ontvangst door dagvoorzitter
 • 10.15 uur Circulair Design als Uitgangspunt?

Tijdens een masterclass door Prof. Roland ten Klooster wordt kennis gedeeld en worden inzichten gevraagd over tools voor ontwerpprocessen, specifieke product-marktcombinaties en ambitiekeuzes voor materialen en afdankingsstrategieën. Hoe kan je naast een volledig duurzame productlevenscyclus nog oog houden voor verdienmodellen en het vermarkten van producten? Hoe ga je om met risicobeheer en onzekerheden in de waardeketens?

 • 10.50 uur Case van een Brandowner

Een Praktijkvoorbeeld met pragmatische inzichten

 • 11.15 uur Netwerkbreak
 • 11.30 uur Setting the scene: Systeemintegratie

Tussen nu en 2050 neemt het gebruik van plastics naar verwachting toe van 350 miljoen ton naar meer dan 1 miljard ton. Dat leidt tot grote uitdagingen in het verwerken en recyclen van plastic tot (nieuwe) producten. Denk maar aan de knelpunten op het gebied van regelgeving omtrent single use plastics en de bijmengverplichting, de concurrentiepositie van recyclaat vs vigin plastics, Microplastics en PFAS-vervuiling.

Met onderzoek en de ontwikkeling van tools worden binnen en buiten het CPNL programma de mate waarin diverse omgevingsfactoren zoals milieu-impact, gedrag, business modellen en wetgeving van invloed zijn op de plastics keten(s) in NL in kaart gebracht. Zo kan sturing gegeven worden aan de bedrijven en organisaties die materiaal- en procestechnologische innovaties ontwikkelen en schalen. Al dan niet met behulp van de subsidiemogelijkheden van de andere circulaire plastics nl programma’s.

Susanne Waaijers – Van der Loop neemt ons mee in een kosten- en batenanalyse voor circulaire plastics. Wat is de situatie vandaag? Wat is de rol van UPV in informatievoorziening en sturing? Welke technologische en beleidsmatige hindernissen liggen er op het pad naar 2030? Wat is er nodig zodat bedrijven blijven investeren en innoveren? Vragen genoeg om een bijdrage aan te leveren.

 • 12.30 uur Slotwoord: Draait de circulaire economie vierkant? Meest geziene knelpunten vanuit de markt
Aanmelden kan hier
Programma

Programma Hoogtepunten

 • 10.00 uur Ontvangst door dagvoorzitter
 • 10.15 uur Circulair Design als Uitgangspunt?
 • 10.50 uur Case van een Brandowner

Een Praktijkvoorbeeld met pragmatische inzichten

 • 11.15 uur Netwerkbreak
 • 11.30 uur Setting the scene: Systeemintegratie
 • 12.30 uur Slotwoord: Draait de circulaire economie vierkant? Meest geziene knelpunten vanuit de markt