Home > Nieuws > Nieuwsbericht
26-08-2014 Extra bijeenkomst Duurzame inzetbaarheid 9 september

Oproep aan lidbedrijven van de NRK en andere bedrijven

Meldt uw bedrijf nu aan voor deelname aan het project Duurzame Inzetbaarheid. Als deelnemer aan dit project wordt een scan duurzame inzetbaarheid bij uw bedrijf uitgevoerd. De scan wordt in overleg met u gepland in 2015 of 2016!
NRK en werknemersorganisaties willen de duurzame inzetbaarheid in de rubber- en kunststofindustrie versterken. Daarvoor zoeken wij bedrijven die mee willen werken aan een inventarisatie van knelpunten en bijbehorende oplossingen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Inmiddels hebben 26 bedrijven zich aangemeld. Van andere bedrijven wordt die aanmelding verwacht. Zoals u weet zijn er 40 plaatsen voor bedrijven. Als u wilt meedoen vragen we u daarom dat ons te berichten. Download hier het inschrijfformulier of meld u direct aan met uw account via de website van de NRK.

Wij willen zorgen dat onze medewerkers gezond hun pensioen gaan halen. Gezamenlijk hebben wij hiertoe een Sectorplan Duurzame Inzetbaarheid opgesteld. Het sectorplan houdt onder andere in dat bij 40 bedrijven een inventarisatie wordt gedaan van knelpunten en bijbehorende oplossingen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Op basis van die ervaringen wordt een expertsysteem ontwikkeld voor alle NRK-leden en andere bedrijven, namelijk de bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid en de medewerkersmonitor duurzame inzetbaarheid. De aanpak is erg vergelijkbaar met Mijn RI&E. Arboplaats wordt ingeschakeld als uitvoerend bureau.

De NRK zoekt bedrijven die aan het project deel willen nemen.
De deelnemende bedrijven krijgen een eigen terugkoppeling over de kansen en bedreigingen op het gebied van de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. Het geeft werkgevers en ondernemingsraden een benchmark ten opzichte van andere bedrijven in de sector. Ook wordt aangegeven welke goede praktijken uit de sector binnen het bedrijf al toegepast worden en welke concrete mogelijkheden er zijn om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren.

Indien u deelneemt aan het project wordt van u verwacht dat u een inspanning in uren levert en dat u garant staat voor uitvoering van het eigen deel van het project.
Als u wilt deelnemen ontvangen wij uw inschrijving graag uiterlijk 25 september 2014.
Op 9 september organiseren we voor geïnteresseerde bedrijven een extra voorlichtingsbijeenkomst.

Lees meer over sociale innovatie in het artikel van Macon en in de folder 'Duurzame inzetbaarheid: juist nu'. Neem met vragen en opmerkingen contact op met Erik de Ruijter, deruijter@nrk.nl, tel. (070) 444 06 71.