Home > Nieuws > Nieuwsbericht
23-06-2014 Informatieve bijeenkomst over REACH en stoffen

Op 10 juni vond alweer de 11e NRK-voorlichtingsdag over REACH en stoffen plaats. Meer dan zeventig deelnemers waren aanwezig; de aandacht voor dit onderwerp blijft onverminderd groot. Hoewel de NRK en Inspectie SZW op sommige punten nog ver uit elkaar staan, is er grote bereidheid om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Inspectie SZW promoot een branchebrede aanpak, onduidelijk is echter welke oplossing de goedkeuring van deze instantie kan dragen. "De werkgever blijft verantwoordelijk voor de gezondheid van de werknemer, ook al is de benodigde informatie niet altijd voorhanden of onvolledig", aldus Nathan Kuper van Inspectie SZW.

REACH: huidige stand van zaken
Naast een uiteenzetting over de huidige stand van zaken, heeft Walter Claes (EuPC) uitgelegd hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op een REACH-inspectie. Een inventaris van de aanwezige stoffen en mengsels is daarbij de eerste stap. Polymer Comply Europe (PCE), het adviesorgaan van EuPC, kan bedrijven helpen met de pre-inspection audit.  Claes heeft aangegeven wat ondernemers moeten doen als gebruikte stoffen op de kandidatenlijst komen en hoe zij daarover moeten communiceren. De praktijk wijst uit dat pas als een stof op de kandidatenlijst geplaatst is, deze veel meer gebruikt blijkt te worden dan aanvankelijk gedacht.
Het probleem rondom REACH en recycling is nog steeds niet opgelost. Claes heeft de aanwezigen bijgepraat over de laatste stand van zaken. Het probleem bevindt zich op het raakvlak tussen de stoffen- en afvalwetgeving en dat maakt het er niet gemakkelijker op. Zeker omdat de afvalwetgeving per lidstaat verschilt. Tenslotte heeft Claes  benadrukt dat volgend jaar classificaties van ingekochte mengsels kunnen gaan veranderen.  Op 1 juni 2015 is de tweede deadline gesteld. Alle mengsels die vanaf dat moment op de Nederlandse markt komen, moeten zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens CLP. Om lidbedrijven hierbij te helpen, heeft de NRK hiervoor een CLP-Toolkit ontwikkeld.     

VIB’s en gevaarlijke stoffen
Nathan Kuper van Inspectie SZW heeft vervolgens uitgelegd dat gevaarlijke stoffen niet altijd een Veiligheidsinformatieblad (VIB) hebben. Dieselemissies en lasrook zijn bijvoorbeeld ook stoffen waaraan werknemers niet in te hoge mate blootgesteld mogen worden. Kuper heeft tevens uitgelegd dat de kwaliteit van veel VIB’s te wensen overlaat en GBV oftewel 'Gezond Boeren Verstand' blijft nodig bij het lezen ervan. Inspectie SZW vindt algemene termen, zoals 'voldoende ventilatie' of 'ondoorlaatbare handschoenen', niet specifiek genoeg. Bedrijven moeten zich meer verdiepen in de User Descriptors, die in het VIB vermeld staan. De NRK is echter van mening dat dit te ver gaat. Als branchevereniging heeft de NRK de leden ontlast door verplichtingen over geregistreerd gebruik en de bijbehorende User Descriptors als branche op te pakken. Ook is er veel onduidelijkheid over de interpretatie van deze User Descriptors en beschikken de meeste leden over onvoldoende kennis om dit op te pakken. Kuper is van mening dat het verstandig is om voor dit probleem branchebrede oplossingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor een veilige werkwijze. Helaas kan Inspectie SZW geen goedgekeurd voorbeeld leveren. Dit resulteerde tijdens de bijeenkomt in een levendige discussie bij welke generieke aanpak de inspectie tevreden is.

Herkennen zeer zorgwekkende stoffen
Jean-Marc Abbing van Royal HaskoningDHV was de volgende spreker. Hij heeft uitleg gegeven  hoe bedrijven zeer zorgwekkende stoffen kunnen herkennen. Dat is nog niet zo eenvoudig. ADCA is bijvoorbeeld geclassificeerd als 57f (gelijkwaardige zorgstoffen) en vervolgens op de kandidatenlijst gezet. Royal HaskoningDHV heeft een brochure uitgegeven die bedrijven helpt de meeste zeer zorgwekkende stoffen te herkennen. Abbing heeft vervolgens uitgelegd hoe bedrijven deze stoffen het beste kunnen vervangen, zonder van de regen in de drup te geraken. Abbing presenteerde ook enkele handige tips en websites voor succesvolle vervangingstrajecten. Hij benadrukte echter dat iedere situatie weer anders is bij het vinden van een mogelijk alternatief.

Standpunt NRK stoffen rubber- en kunststofindustrie
Jolanda Neeft (NRK) vervolgde het programma met een uitleg over de procedures die bepalen wanneer stoffen op bepaalde lijsten komen en hoe bedrijven daar invloed op kunnen uitoefenen. Een zware classificatie van een stof door de registrant in het registratiedossier of tijdens notificatie is voor lidstaten vaak aanleiding om bepaalde stoffen voor te stellen voor de kandidatenlijst. Neeft bedrukte daarmee het belang van goede communicatie in de keten, met name als er veel ophef is over een bepaalde stof. Zij heeft uitleg gegeven over de huidige status van veelgebruikte stoffen in de rubber- en kunststofindustrie en aangegeven wat mogelijke alternatieven zijn.  

Project Duurzame Inzetbaarheid
De middag eindigde met een presentatie van Huib Arts (Arboplaats) over het project duurzame inzetbaarheid, dat NRK en vakverenigingen dit jaar samen met Arboplaats willen starten. Mobiliteit, gezondheid en scholing van werknemers in een vergrijzende samenleving is van levensbelang voor bedrijven. De uitdaging is ervoor te zorgen dat mensen op een goede en gezonde manier langer door kunnen blijven werken. Duurzame inzetbaarheid is meer dan gezond eten; psychosociale belasting blijkt een belangrijke factor te zijn. In het project krijgt ieder bedrijf een eigen bedrijfsscan en iedere werknemer een persoonlijk advies met verbeterpunten. Het onderzoek resulteert in een branchebrede tool voor bedrijven en hun medewerkers. De NRK heeft subsidie aangevraagd bij het ministerie van SZW. Als de subsidie wordt toegekend, kunnen bedrijven kosteloos meedoen. Wel wordt er een voorfinanciering gevraagd. Meedoen aan dit project kan nog. Op 9 september vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats, aanmelden kan tot eind september. Meer informatie: www.nrk.nl of bij Erik de Ruijter (deruijter@nrk.nl).