Home > Nieuws > Nieuwsbericht
23-01-2017 Arbocatalogi en Mijn RI&E in 2017 geactualiseerd

De NRK heeft met de vakbonden afgesproken de Arbocatalogi en de tool Mijn RI&E komend jaar gelijktijdig te actualiseren. De catalogus is opgenomen in de digitale Mijn RI&E en beide branchetools zijn door sociale partners opgesteld via het Platform RKI.

Om de actualisering rustig te kunnen voorbereiden, is eind vorig jaar al begonnen met de interne behandeling. Vooralsnog lijkt het erop dat het aantal wijzigingen in de catalogi beperkt is. Via de branches worden de wensen van de lidbedrijven geïnventariseerd. Meerdere maatregelen zullen als inspiratiemaatregelen (vrijwillig) worden toegevoegd. De actualisering van Mijn RI&E betreft vooral de wijziging van Mijn RI&E 1.0 naar de nieuwe versie 2.0. De vraag is of de nieuwe module gevaarlijke stoffen hier wel of niet onderdeel van gaat uitmaken. Sinds de introductie in februari 2012 maken circa 320 bedrijven gebruik van Mijn RI&E.