Home > Nieuws > Nieuwsbericht
25-09-2019 eHerkenning - straks onmisbaar - nu verkrijgbaar

Aanleiding
eHerkenning is een digitale sleutel waarmee ondernemers toegang krijgen tot de online dienstverlening van overheidsorganisaties. Zo kan op één manier, met één inlogmiddel veilig en online zaken worden geregeld met de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere publieke organisaties. eHerkenning is te beschouwen als de opvolger van DigiD voor bedrijven.

Instanties stellen het gebruik van eHerkenning steeds vaker verplicht. Zo is het vanaf 1 november niet meer mogelijk zonder eHerkenning in te loggen bij UWV voor ziekmelding werknemers, of bij de Belastingdienst de btw-aangifte in te dienen. Ook voor het aanvragen van een subsidie of vergunning of een VOG-verklaring werknemer is eHerkenning nodig. Het is dus belangrijk dat ondernemers snel overgaan tot de aanschaf en het gebruik ervan. Ofwel de bestaande eHerkenning niveau 1 of 2 te upgraden naar niveau 3. 
Zie ook eerder NRK-nieuwsitem.

De campagne - hoe kun je meedoen? 
Ondernemers zullen steeds vaker eHerkenning van minimaal niveau 3 nodig hebben om zich online te kunnen identificeren bij de overheid. Daarom starten MKB-Nederland en VNO-NCW dit najaar een voorlichtingscampagne voor ondernemers. Branche- en regionale organisaties en intermediairs kunnen kosteloos hieraan deelnemen. Meer details op de website MKB-Nederland

Bronnen: eHerkenning