Home > Nieuws > Nieuwsbericht
15-10-2019 Nieuwe website Bedrijfstakbureau Kunststof- en Rubberindustrie

Op de vernieuwde website kunt u informatie vinden over de CAO en de CAO partijen van de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie. De informatie over de CAO-tekst en de vragen en documenten daarover zijn bedoeld voor de werknemers en de werkgevers die bij de CAO voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie zijn aangesloten.

Efficiënt, effectief en deskundig
De cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie geldt voor alle onder de CAO vallende werknemers. Dat zijn werknemers die in dienst zijn bij een bedrijf dat lid is van de NRK-Werkgeversvereniging Branche CAO (NWBC). De NWBC regelt de arbeidsvoorwaarden op hoofdlijnen, zodat u in uw bedrijf alleen nog maar bedrijfsgerichte afspraken hoeft te maken.

U kunt ook toetreden!
U kunt natuurlijk zelf arbeidsvoorwaarden opstellen voor de medewerkers in uw onderneming. Maar weet u dan zeker dat u niets over het hoofd ziet? En heeft u wel eens in kaart gebracht hoeveel tijd u daaraan kwijt bent? Het kan een stuk efficiënter... De cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie is een vrijwillige cao die niet algemeen verbindend is verklaard. Als u zich aansluit bent u verzekerd van eigentijdse en actuele arbeidsvoorwaarden voor al uw medewerkers. De cao legt u niet van alles op, maar biedt een basispakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij is er ruimte voor bedrijfsspecifieke afspraken, mits die geen afbreuk doen aan de afspraken in de cao. Door deze opzet bent u als werkgever enerzijds verzekerd van een waterdichte arbeidsovereenkomst en anderzijds heeft u voldoende speelruimte voor individuele afspraken. Daarnaast kunt u als cao-bedrijf rekenen op deskundig advies op het gebied van de arbeidstijdenwet, ontslagrecht, wet op de ondernemingsraden e.d. Ook kunt u aanhaken bij mantelovereenkomsten, zoals de WGA-hiaatverzekering.

Informatie
Indien u meer informatie wenst over het lidmaatschap dan kunt u dit opvragen via deze link.