Home > Nieuws > Nieuwsbericht
14-12-2020 Ding mee naar de Rethink Awards Duurzame Producten 2021

Ook uw organisatie heeft ongetwijfeld mooie en aansprekende innovaties en initiatieven die bijdragen aan verduurzaming, de CO2-uitstoot terugdringen, de circulaire economie stimuleren, de veiligheid verbeteren en het comfort vergroten van gebruikers. Ze geven Nederland toekomst en inspireren andere bedrijven binnen de productketen. Is het product of initiatief in uw ogen een winnaar? Dan dagen we u uit om het in te dienen voor deelname aan de Rethink Awards 2021.

Er zijn Awards te winnen in drie categorieën: Fabrikanten, Recycling en Producenten.
Voor elk van deze drie sectoren is er een prijs voor:

 1. Het meest aansprekende, inspirerende en innovatieve duurzame nieuwe product.
 2. Het meest aansprekende, inspirerende duurzame initiatief. Bijvoorbeeld maatregelen om verliezen van plastic pellets etc te voorkomen, vermindering van energieverbruik van de processen, een voorlichtingscampagne, etc.


Klik op de afbeelding om een kort filmpje te bekijken.

Doet u mee?
Deelname staat open voor alle bedrijven die lid zijn van NRK en PlasticsEurope Nederland en er zijn geen kosten aan verbonden. U vult het aanmeldformulier in, levert zo mogelijk één fysiek product erbij en/of fotomateriaal of andere ondersteunende informatie. Leg in de motivatie uit waarom het product of initiatief innovatief is en bijdraagt aan de verduurzaming van de productketen. Inzenden kon tot 3 mei 2021, dus die inzendtermijn is inmiddels gesloten.. 
Gaat u straks met een kunstwerk, oorkonde én eeuwige roem naar huis?

Dit zijn de beoordelingscriteria voor producten:

 1. Wat maakt het product, dat op de markt leverbaar moet zijn en voor een belangrijk deel bestaat uit kunststof of rubber, duurzaam? En wat levert het op voor de gebruiker en/of samenleving (CO2-besparing, nut, gebruiksgemak, ketenvoordelen, veiligheid, gezondheid)?
 2. Toetsing vindt plaats op basis van de 5 Re's: Reduce, Reuse, Recycle, Redesign en Renew. U kunt gebruikmaken van de NRK Innovatiespin.

Dit zijn de beoordelingscriteria voor initiatieven:

 1. Hoe en waarom draagt het initiatief bij aan verduurzaming van onze sector en wat levert het op voor de gebruiker en/of samenleving (CO2-besparing, verlaging voetafdruk, ketenvoordelen, veiligheid en gezondheid)?
 2. Waarom is het initiatief innovatief?

Vakkundige jury beoordeelt uw inzending
De jury bestaat uit stakeholders van de rubber- en kunststofindustrie en vertegenwoordigers van klanten, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, grondstofleveranciers en de geïnformeerde burger/gebruiker. Kortom, een groep professionals die graag een vakkundig oordeel velt over uw product. Dit is de gevarieerde jury met vertegenwoordigers uit diverse stakeholders:

 • Patrick van Baal (FrieslandCampina)
 • Chris Bruijnes (KIDV) 
 • Vicky Hendriks (VNCI)
 • Maria van der Heijden (MVO Nederland)
 • Talitha Muusse (presentator, dagvoorzitter)
 • Jan Paul van Soest (De Gemeynt)

Zij kiezen zes categoriewinnaars, het publiek kiest daaruit de winnaar van de Publieksprijs.

Wilt u meedingen?
Dat kon tot uiterlijk 3 mei 2021, dus meedoen is niet meer mogelijk. Op 23 juni 2021 worden de winnaars tijdens een feestelijke uitreiking bekendgemaakt.
Download hier het aanmeldingsformulier.