Home > Nieuws > Nieuwsbericht
30-09-2021 Verplichte zonnepanelen op industriegebouwen uitgesteld

Gemeenten krijgen niet per 1 januari 2022, maar pas vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid om zonnepanelen te verplichten op daken van industriegebouwen en gebouwen met overige gebruiksfuncties, zoals parkeergarages. 

De ministerraad heeft in september het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’ aangenomen en besloten voor te leggen aan de Eerste en Tweede Kamer. Omdat het besluit gebruikmaakt van de instrumenten van de Omgevingswet, kan het pas in werking treden als ook de Omgevingswet in werking treedt. Die datum is in het voorjaar opnieuw opgeschoven en staat nu voor 1 juli 2022.

Het besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geeft gemeenten straks de bevoegdheid om gebouweigenaren te verplichten tot het aanbrengen van zonnepanelen of klimaatadaptieve maatregelen op daken. Dit wordt alleen mogelijk gemaakt bij industriegebouwen – zoals opslagloodsen en fabriekshallen – en gebouwen met zogenoemde ‘overige gebruiksfuncties’. Dat zijn gebouwen die niet primair bedoeld zijn voor het verblijven van personen, zoals parkeergarages.

Lees meer

Bronnen: Omgevingsweb