Home > Nieuws > Nieuwsbericht
02-06-2022 Terugblik: Algemene Ledenvergadering en boeiend seminar

Woensdag 1 juni 2022 vond de Algemene Ledenvergadering van de NRK plaats. Aansluitend op de ALV sprak keynote speaker directeur-generaal, Milieu en Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Roald Lapperre de aanwezige leden en overige geïnteresseerden toe. Thema van het seminar waar Lapperre sprak was 'Bijdrage rubber- en kunststofindustrie aan circulaire economie en CO2-reductie.'

Na afloop van zijn speech beantwoordde Lapperre vragen van leden vanuit de zaal

Vicevoorzitter Kees van Oostenrijk opende het seminar met zijn presentatie, Waar staan we als RKI en hoe gaan we van A naar B; Hoe naar Duurzaam Anders en Circulair Beter?!. Tijdens zijn speech stond Van Oostenrijk stil bij het huidige landschap van de rubber- en kunststofindustrie. Gelijktijdig blikte Van Oostenrijk vooruit op de uitdagingen en kansen die er de komende jaren liggen voor de sector. Verdere verduurzaming van de samenleving blijft noodzakelijk en rubber- en kunststof kunnen daar een mooie bijdrage aan leveren.

Roald Lapperre stond in zijn bijdrage In het hart van de circulaire economie stil bij de belangrijke rol die de rubber- en kunststofindustrie in Nederland vervuld. Volgens Lapperre kunnen we zonder deze sector onmogelijk toewerken naar de circulaire economie. De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie staat in de top 3 als het gaat om innovatie. De onzekerheden rond energie en grondstoffen kunnen er volgens Lapperre voor zorgen dat deze innovatie geremd wordt, dat is iets dat voorkomen moet worden. Om onder meer de circulaire doelstellingen te halen is meer inzet van recyclaat nodig. De overheid ziet het probleem rond de levering van recyclaat en heeft hier vol op aandacht voor.

Erik de Ruijter nam tijdens het seminar afscheid na 25 jaar werkzaam te zijn geweest voor de NRK. De Ruijter schreef een boek over zijn visie op de sector waarvan het eerste exemplaar feestelijk werd uitgereikt aan Roald Lapperre.

Erik de Ruijter overhandigt Lapperre het eerste exemplaar van zijn Werkboek Werken aan maatschappelijk gewaardeerde producten

Het slotstuk van het seminar lag in handen van directeur Harold de Graaf. In zijn round-up bedankte hij alle sprekers, waarbij hij stilstond bij het afscheid van Erik de Ruijter. Vervolgens nam hij de aanwezigen mee langs de belangrijkste highlights die deze middag aan de orde kwamen. Vervolgens nodigde De Graaf alle aanwezigen van harte uit voor netwerkborrel om de middag af te sluiten.