Home > Nieuws > Nieuwsbericht
22-06-2022 Go/no go-moment nieuwe Omgevingswet pas in oktober 2022

Of de Omgevingswet per 1 januari 2023 wordt ingevoerd, wordt op zijn vroegst – en laatst – in oktober duidelijk, meldt Binnenlands Bestuur op haar website. In oktober oordeelt de Eerste Kamer of die invoeringsdatum al dan niet verantwoord is. De NRK pleit al langer voor het verder uitstellen van de nieuwe wet, zeker zolang het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet mkb-vriendelijk is.

Dat is de uitkomst van een mondeling debat van de Eerste Kamer met minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deze ochtend. De afspraak is dat de Eerste Kamer vóór de zomer nog een uitspraak doet of ze onder voorbehoud akkoord gaat met invoering van de Omgevingswet op 1 januari.

Duidelijkheid
De Jonge wil die principe-uitspraak per se, omdat de medeoverheden in zijn ogen zo snel mogelijk ‘recht op duidelijkheid’ hebben. Omdat de adviescommissie ict-toetsing pas na de zomer met een rapport komt over de haalbaarheid van invoering per 1 januari 2023, is er in oktober een go-or-no-go moment ingebouwd. Ergens in oktober, zo is de afspraak, kan de Eerste Kamer nog aan de noodrem trekken. Die mogelijkheid is er bij een dan te houden debat over het slaan van een Koninklijk Besluit over de Omgevingswet.

Terug naar vroeger
De Jonge vindt het uitstel van het slaan van het Koninklijk Besluit ‘niet ideaal’, maar kan er wel mee leven. Later dan oktober kan volgens hem absoluut niet. Dan kan de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 zeker niet doorgaan. De minister gaf aan in dat geval er zelf voor te gaan liggen. Hij het namelijk onverantwoord medeoverheden in de resterende paar maanden van 2022 nog met onduidelijkheid op te zadelen over de invoeringsdatum. ‘In november zeggen “het gaat niet door omdat er een paar gemeenten niet klaar zijn, dus we gaan terug naar vroeger,” dat kun je gewoon niet maken’, aldus de minister.