Home > Nieuws > Nieuwsbericht
19-07-2022 Reactie NRF op consultatie Circulair Materialenplan (CMP1)

De komst van het Circulair Materialenplan (CMP1) als opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) schept hoge verwachtingen. Het CMP1 is dé gelegenheid voor het vastleggen van een ketenaanpak, om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. De eerste contouren van het CMP1, die afgelopen periode ter consultatie hebben gelegen, laten echter nog weinig zien van de gehoopte ketenaanpak, aldus het NRF. 

Recyclingbedrijven zijn een onmisbare schakel in een circulaire economie. Zij produceren opnieuw grondstoffen van afgedankte producten en materialen. Dat kan alleen wanneer die zodanig zijn ontworpen, dat hoogwaardige recycling ervan mogelijk is. Circulair productontwerp is daarvoor een harde voorwaarde. Daarom omarmt de recyclingsector het principe om het LAP3 op te laten volgen door het CMP1. Een Circulair Materialenplan richt zich namelijk niet alleen op de afvalfase, maar op de gehele keten. Al vanaf de ontwerpfase dus. Zo is althans de verwachting.

Plannen ter consultatie
De eerste plannen voor het CMP1 hebben de afgelopen periode ter consultatie gelegen. Meer specifiek gaat het hier om de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD), de eerste stap van de milieu-effectrapportage die wordt doorlopen. De onderwerpen in de NRD laten helaas nog geen blijk van een overstap naar een ketenaanpak zien. In plaats van het verwachte circulaire beleid, lijkt het CMP1 voort te borduren op de aloude ‘afval-aanpak’. Dus proberen om problemen die eerder in de keten zijn ontstaan in de afvalfase op te lossen, om zo circulair te worden. Bijvoorbeeld het beleid rond zorgstoffen. Uit geen enkel woord in de NRD blijkt dat de oplossing voor dit thema in andere delen van de keten wordt gezocht dan het afvalstadium. Ook mist de primeur van een ketenaanpak, al was het maar voor een select aantal stromen. Hierdoor blijft de markt achter in onduidelijkheid en mist het circulaire handelingsperspectief. Het Nationaal Recycling Forum (NRF) ziet dit als een gemiste kans. De hoge verwachtingen van het CMP1 worden in deze fase vooralsnog niet waargemaakt.

Van afvalbeleid naar ketenaanpak
Toch ziet het NRF een lichtpuntje in de NRD. Over de reikwijdte van deze notitie wordt namelijk aangegeven dat onderwerpen die met name betrekking hebben op het verbreden van de reikwijdte in dit stadium nog niet zijn meegenomen. Zou dat betekenen dat de plannen om daadwerkelijk de hele keten te betrekken in het CMP1 er wel liggen, maar alleen nog niet zijn meegenomen in deze eerste stap van de milieueffectrapportage? Het NRF hoopt het van harte!

Zienswijze NRF
In de door het NRF ingediende zienswijze wordt onder meer aangedrongen op het formuleren van een ketenaanpak. Circulair productontwerp, inzameling gericht op de kwaliteit van recyclingstromen, en het stimuleren van de inzet van gerecyclede grondstoffen door onder andere grondstoffenregelgeving zijn daar absolute randvoorwaarden voor.