Home > Nieuws > Nieuwsbericht
07-11-2022 Nieuwe fiscale maatregelen voor mkb

Het kabinet heeft vrijdag 3 november 2022 een pakket aan fiscale maatregelen gericht op ondersteuning van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) gepresenteerd. Dit pakket is in overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland tot stand gekomen en was op Prinsjesdag al aangekondigd vanwege de lastenverzwaringen die het bedrijfsleven tegelijk ook voor zijn kiezen krijgt. De NRK is positief over de nieuwe maatregelen die het kabinet neemt om het mkb te ondersteunen in de huidige lastige economisch omstandigheden.

Het pakket bevat een aantal belangrijke maatregelen gericht op behoud van liquiditeit in mkb-ondernemingen in deze uitdagende economische tijden. Ook moet het ondernemers ondersteunen die investeren in onder meer de verduurzaming van hun bedrijf.

Afschrijven nieuwe bedrijfsmiddelen
Een belangrijk onderdeel van het pakket is de mogelijkheid om in 2023 willekeurig (versneld) af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Dat verlaagt de financieringsbehoefte en zorgt dat mkb’ers in deze tijd met enorme energie- en grondstofprijzen meer geld in de onderneming kunnen houden. ‘Het was mooi geweest als deze maatregel ook voor latere jaren zou gelden maar dat bleek nu nog niet haalbaar’, aldus de ondernemingsorganisaties.

Extra geld verduurzaming en innovatie
Daarnaast komt er extra geld voor verduurzaming via de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Heel veel ondernemers, ook in de rubber- en kunststofindustrie werken in hoog tempo aan het verduurzaming. Dat is uiteindelijk de enige weg om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en de huidige hoge energieprijzen. Deze maatregelen helpen daarbij.

Extra geld voor WBSO
Verder komt er extra geld voor de WBSO. Hiermee wordt eindelijk geborgd dat de WBSO ook in de toekomst voor alle innovatieve ondernemers beschikbaar blijft (97% van de gebruikers van de WBSO is een MKB-onderneming). Juist investeringen in innovatie kunnen onder druk komen door de economische omstandigheden en dit helpt mede dat te voorkomen.

Impact hoger minimumloon
In het pakket wordt ook extra geld uitgetrokken voor werkgevers met medewerkers op minimumloonniveau. Daarmee worden de kosten van de versnelde stijging van het minimumloon en op de inflatie enigszins gedempt. VNO-NCW en MKB-Nederland hadden hier eerder voor gepleit, zeker vanwege de al hoge inflatie en de gevaren van de versnelde verhoging van het minimumloon met 10% per januari.

Verder worden alle kleinere werkgevers ook tegemoetgekomen door verruiming van de werkkostenregeling (WKR) en verlaging van de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid (Aof). Ook winst is dat de voorgenomen verhoging van het tarief in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 wordt geschrapt.

Lichtpunten voor het mkb
Afgelopen periode gewezen is meermaals gewezen op de negatieve gevolgen van de verhoging van de belastingdruk voor ondernemers met vele miljarden, zoals de recente stap om de winstbelasting in de eerste schijf van 15% naar 19% te brengen. Dat zal ook op lange termijn gevolgen hebben voor de investeringskracht van onze economie. Er is daarom ook aangedrongen om deze tariefverhogingen terug te draaien of meer te doen om investeringen en liquiditeit te ondersteunen. Helaas bleek niet meer mogelijk, maar met dit pakket ontstaan toch weer wat nieuwe lichtpunten voor het Nederlandse mkb.

Bronnen: VNO-NCW