Home > Nieuws > Nieuwsbericht
18-11-2022 Eerste inzamelaars uit de startblokken voor gescheiden inzameling verpakkingen bedrijfsafval

Het Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang maakten donderdag 17 november 2022 bekend de eerste overeenkomsten te zijn aangegaan met afvalinzamelaars PreZero, Renewi, Remondis, RD4, Omega en Midwaste (namens o.a. Meerlanden, ACV, BAT, Saver, Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch, Irado) die met ingang van 2023 voor het Afvalfonds de bedrijfsmatige gescheiden inzameling gaan uitvoeren. Ook is een samenwerking met het tech-platform Seenons aangegaan om ook andere afvalinzamelaars de mogelijkheid te geven om de kosteloze inzameling van verpakkingen uit te voeren in opdracht van het Afvalfonds. De NRK juicht dit initiatief toe, het beter scheiden van afval zorgt voor hoogwaardigere stromen. Daardoor zijn materialen, zoals plastic verpakkingen beter te recyclen en ontstaan nieuwe grondstrofstromen.


Met ingang van 2023 wijzigt de wet en gaat het Afvalfonds naast huishoudelijke inzameling ook gescheiden inzameling van drankenkartons en glazen en plastic consumentenverpakkingen van bedrijven organiseren en betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om drinkpakjes, plastic snoeppapiertjes, chips-, en snoepzakjes, glazen verpakkingen bij o.a. kantoren, basisscholen en winkels. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit gescheiden verpakkingsmateriaal kosteloos ingezameld. Hiervoor zijn Afvalfonds en Nedvang in gesprek gegaan met een aantal afvalinzamelaars om een start te maken met het systeem. Er zijn meer inzamelaars met interesse. Logistieke partijen door heel Nederland die nog mee willen doen aan deze inzameling, kunnen zich hier melden via het Seenons-platform.

Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur Afvalfonds: 'Ik kijk uit naar de samenwerking, dit is een volgende stap in het scheiden van bedrijfsmatig verpakkingsafval. Deze verpakkingen gingen vaak mee met het restafval en werden dan niet altijd gerecycled. Met deze inzameling kunnen nog meer verpakkingen worden gerecycled. Wij werken dagelijks samen met alle partijen in de verpakkingsketen aan een toekomst waarin steeds meer verpakkingsafval weer grondstof wordt. Elke verpakking telt!'.

Loket geopend
Tot 18 mei dit jaar konden alle KWD-bedrijven en scholen in Nederland zich inschrijven bij het loket ‘Afval Goed Geregeld’ om verpakkingsafval (PD en/of glas) vanaf volgend jaar gescheiden te laten inzamelen. Als het systeem eenmaal draait volgend jaar, wordt het aanmeldloket weer geopend zodat meer organisaties zich aan kunnen melden.

Verpakkingen goed scheiden
Medewerkers, leerlingen, bezoekers etc. kunnen hun plastic verpakkingen en drankenkartons scheiden. Op scholen bijvoorbeeld pakjes schoolmelk en plastic verpakkingen van etenswaren die de kinderen meekrijgen van thuis. De kosten voor inzameling en transport en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening. Nedvang verzorgt met de contractpartners de uitvoering ervan. We kunnen zo meer gescheiden afvalstromen van goede kwaliteit ophalen. Dit is belangrijk om onze recycledoelstellingen te halen en daardoor bij te kunnen dragen aan een circulaire economie. We hopen ook dat het een stimulans is voor steeds meer bedrijven om te gaan scheiden.