Home > Nieuws > Nieuwsbericht
19-11-2022 Begin 2023 meer duidelijkheid verwacht over Plastic tax in Nederland

Waar toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven tijdens het vorige kabinet Rutte desgevraagd liet weten dat er in Nederland geen behoefte was aan een plastic tax, lijkt dit standpunt tijdens het huidige kabinet te veranderen.

Volgens Van Veldhoven beschikte Nederland over andere beleidsmaatregelen waarmee hetzelfde doel beter bereikt zou kunnen worden. Mede onder invloed van de huidige sterkere oppositie is die wind gedraaid. Naar aanleiding van een motie van Partij voor de Dieren heeft CE Delft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de gevolgen van invoering van een plastic tax. CE Delft heeft onder andere gewezen op ongewenste substitutie-effecten en een verstoring van de markt door een dergelijke eenzijdige Nederlandse maatregel. Toch lijkt dit de politiek niet te weerhouden om plannen voor een plastic tax verder uit te werken.

Ongewenste substitutie
Federatie NRK, met belangrijke inbreng vanuit NRK Verpakkingen en andere verenigingen uit de kunststof waardeketen, heeft samen met VNO-NCW een brief naar de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gestuurd. Onze belangrijkste boodschap is dat een plastic tax tot ongewenste substitutie zal leiden met averechts effect op de circulaire en klimaatdoelen. Daarnaast zal het, op zijn minst, leiden tot een dubbele heffing als ook nog naar de CO2-belasting gekeken wordt. Nog los van extra heffingen onder de afvalbeheerbijdrage …

De huidige situatie is dat de huidige staatssecretaris Heijnen (IenW) op 8 november jl. tijdens een commissiedebat het volgende heeft gezegd.
… Op dit moment werkt IenW aan een voorstel voor een belasting op plastic in combinatie met stimulerende maatregelen. … Een besluit volgt pas in de Voorjaarsnota van 2023. … Het is dus nog niet besloten of de tax er daadwerkelijk komt. …”.