Home > Nieuws > Nieuwsbericht
06-12-2022 NRK positief over circulaire plannen overheid, toch ook zorgen

Op 1 december 2022 besprak het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met stakeholders waaronder de NRK de uiteindelijke ideeën voor het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Dit plan behandelt hoe een circulaire economie voor verbetering kan zorgen van het klimaat, vervuiling, leveringszekerheid en biodiversiteit. Het NPCE richt zich op alle fasen van de productieketen.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in samenwerking met de NRK een reactie opgesteld op het huidige plan. De NRK is positief over het NPCE, toch zijn er ook een aantal kritische noten. Zo komt er in het programma te weinig naar voren dat er bottom-up vanuit ketens gedacht moet worden. Daar moet het volledige beleid op ingericht zijn. Het Europees perspectief en Europees beleid moeten daarin het startpunt zijn, want circulaire ketens zijn per definitie internationaal. Ook moet circulair ontwerp als essentieel element een duidelijke plek krijgen in het programma.

'Dit is nu nog vooral een overheidsplan', zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland 'maar wij hebben het ministerie aangeboden graag mee te denken om er op weg naar de Voorjaarsnota een écht nationaal plan van te maken. De kennis en kunde over waardeketens zit bij het bedrijfsleven, dus benut die!'

De NRK sluit zich van harte aan bij deze conclusie. De rubber- en kunststofindustrie werkt al hard aan het verder circulair maken van de sector. Het is essentieel dat het ministerie  de verdere uitwerking van de plannen in samenspraak met de sector doet. 

Om aan te geven dat het bedrijfsleven volle kracht vooruit wil op weg naar de circulaire economie, werkten VNO-NCW en MKB-Nederland in samenspraak met de NRK en andere branches drie concrete circulaire projecten uit, die op een later moment aan staatssecretaris Heijnen van IenW worden aangeboden.