Home > Nieuws > Nieuwsbericht
10-01-2023 Enquête VNO-NCW verduurzaming industrie

VNO-NCW heeft een enquête uitgestuurd over de verduurzamingsplannen van de industrie. De NRK en VNO-NCW merken al geruime tijd bij de politiek en in de media dat er veel onbekendheid is over de verduurzaming in de industrie. Samen de NRK en haar leden wil VNO-NCW met deze vragenlijst zorgen voor een realistisch beeld over verduurzaming in de industrie. Verduurzaaming is immers iets waar de rubber- en kunststofindustrie al geruime tijd mee aan de slag is gegaan. De NRK nodigt haar leden dan ook van harte uit de vragenlijst in te vullen.

VNO-NCW voert het korte onderzoek uit onder ca. 1.500 industriële ondernemingen (o.a. ETS-bedrijven) in Nederland (van mkb tot de internationale concerns). Dit onderzoek moet een beeld geven van de stand van zaken t.a.v. de verduurzaming, de kansen en de belangrijkste belemmeringen voor de energietransitie in de industrie. Met de uitkomsten van deze vragenlijst wil VNO-NCW mede namens de NRK een op feiten gebaseerd beeld schetsen richting politiek, kennisinstellingen en media met de laatste stand van zaken in de industrie. 

De enquête vindt u via deze link

Het beantwoorden van de vragen kost slechts zo’n tien minuten. De vragenlijst kan het beste worden ingevuld door iemand van de directie of bijvoorbeeld iemand met een heel goed overzicht van alles wat er gebeurt om te verduurzamen. Hoe hoger de respons hoe representatiever het totaalbeeld uit de industrie.