Home > Nieuws > Nieuwsbericht
18-01-2023 Subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten 2023

Mkb-ondernemers die een circulair product of dienst ontwerpen of bedrijfsprocessen en businessmodel circulair willen organiseren met hulp van een ervaren procesbegeleider, kunnen hiervoor de subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten aanvragen.

Aanvraag en budget
De aanvraag voor de subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten is opengesteld vanaf donderdag 23 maart 2023 (09:00 uur) tot 29 september (12.00 u) 2023.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000. De subsidie is beschikbaar per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers). Voor 2023 is het subsidieplafond € 4.000.000. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidie Circulaire ketenprojecten geldt een aantal voorwaarden zoals:

  • Het circulaire ketenproject is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
  • Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Daarom is de eis dat na afloop van uw project minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken. Het zijn partijen die een concrete rol hebben in de keten. Na uw project blijven zij samenwerken aan bijvoorbeeld de marktintroductie of toepassing van het product of de dienst. Of ze werken samen aan het proces dat u tijdens het project samen heeft ontwikkeld. Bij de aanvraag onderbouwt u hoe deze ondernemers aan het einde van het project doorgaan met de samenwerking in de keten. En hoe u verder gaat met de toepassing van de resultaten van het project.
  • De penvoerder is een van de mkb-ondernemers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband blijven. De penvoerder dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.
  • Lees de overige voorwaarden en verdere informatie op de website van RVO.

Eerder toegekende subsidies
Een aantal NRK-lidbedrijven heeft al eerder succesvol een aanvraag ingediend bij deze subsidieregeling. Zo waren er eerder onder meer succesvolle aanvragen voor Circulaire inzet flexibel PVC, Circulaire PVC schuim reclameborden en New Marble.

Aanvragen
Wilt u als ondernemer een aanvraag indienen voor de Circulaire Ketenprojecten? U vanaf 23 maart 2023 een aanvraag indienen via Mijn RVO.

Achtergrond
Het kabinet wil in Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand brengen. Daarbij heeft het kabinet de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). 

Bronnen: RVO