Home > Nieuws > Nieuwsbericht
24-01-2023 Update tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. De NRK heeft afgelopen najaar via onder meer RTL Nieuws de overheid meermaals opgeroepen met een ruimhartige regeling te komen voor energie-intensieve bedrijven. De TEK is nog niet open. Aanvragen kan naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023. De precieze datum maakt de RVO zo snel mogelijk bekend.

Voor wie?
TEK is bestemd voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% bedragen van de omzet  bedragen (intensiteitstoets). De regeling is toegankelijk voor bedrijven, maar ook voor stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets;
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).

Aanvullende subsidievoorwaarden

  • Heeft u tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit wordt in mindering gebracht op uw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die u in november en december heeft gekregen van uw energieleverancier.
  • Levert u elektriciteit terug aan het net? Dan gaat dit van uw verbruik af. Dit noemen we de standaard jaarinvoeding (SJI).

Hoe berekent RVO of u als ondernemer aan de energie-intensiteitseis voldoet?
Wij bepalen vooraf of u aan de energie-intensiteitseis voldoet. Dit gaat als volgt:

  • We krijgen een schatting van uw jaarverbruik van uw netbeheerder, het standaard jaarverbruik (SJV) in m3 en de standaard jaarafname (SJA) in KwH.
  • We rekenen met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs van het 4e kwartaal van 2022. Deze modelprijs wordt door het CBS vastgesteld. Deze verwachten wij half januari.
  • U voldoet aan de toets (en komt dus in aanmerking voor deze regeling) als minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten.

De overige voorwaarden kunt u hier vinden.

Op de hoogte blijven?
Zodra er meer bekens is over TEK komt RVO zo snel mogelijk met updates. Wilt u op de hoogte blijven? Houd dan deze pagina in de gaten.  Wilt u relevante updates en informatie van TEK via uw e-mailadres ontvangen? Meld u aan via de knop op de website van RVO.

Bronnen: RVO