Home > Nieuws > Nieuwsbericht
30-01-2023 Omgevingswet opnieuw uitgesteld na zorgen geuit door brancheorganisaties waaronder de NRK

Al jaren wordt er in de Tweede en Eerste Kamer gesproken over het invoeren van de nieuwe Omgevingswet en het daarbij behorende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Donderdag 26 januari 2023 werd duidelijk dat de invoering van de wet opnieuw wordt uitgesteld, ditmaal naar 1 januari 2024. Wat betekent de nieuwe wet voor u al ondernemer en wat is de laatste stand van zaken rond de invoering van de wet? Vijf vragen en antwoorden over de nieuwe Omgevingswet en het DSO.

Welke actieve rol speelt de NRK rond de invoering van de nieuwe Omgevingswet en wat zijn de behaalde successen?
De NRK is samen met BOVAG en de Metaalunie, al een aantal jaar actief betrokken rond de invoering van de nieuwe Omgevingswet. NRK-leden zullen in de toekomst ook in toenemende mate te maken krijgen met de nieuwe wet en het bijbehorende DSO. Toch heeft de NRK al vaker zorgen geuit bij de minister over de invoering van de nieuwe wet. Algemeen directeur Harold de Graaf zegt daarover het volgende: ‘ Voor ons is niet zozeer de nieuwe wet het punt van discussie, maar wel een goed en gebruiksvriendelijk systeem. Veel van onze leden hebben geen staf. Ondernemers moeten dus zelf in de avonduren vergunningen aanvragen via het nieuwe DSO. Dan is het wel belangrijk dat dit gemakkelijk kan, zonder bijvoorbeeld hulp van een consultant. Uit de recente mkb-test die we hebben gedaan, blijkt dat er nog het nodige werk te doen is. Recent hebben we hierover samen met andere brancheverenigingen gesproken met Hugo de Jonge, als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk voor dit dossier. We hebben het belang van onze leden voor een mkb-vriendelijk DSO aangegeven en de minister onderschrijft dat belang.’ Mede dankzij de inzet van de NRK, BOVAG en de Metaalunie is wederom besloten de invoering van de wet verder uit te stellen.

Wat is de nieuwe Omgevingswet precies?
De Omgevingswet is bedoeld om aanpassingen in de ruimtelijke ordening simpeler en sneller te maken. Zo moeten ondernemers bij het aanpassen van hun bedrijventerrein vaak verschillende vergunningen aanvragen voor de bouw kan starten. Het verlenen van soort vergunningen zou via de nieuwe wet in de toekomst gemakkelijker moeten gaan. In totaal worden 26 wetten op het gebied water, bodem, lucht, natuur, infrastructuur en gebouwen samengevoegd. Ook meldingen om milieuregels te checken en brandveiligheidsregels kunnen vanaf volgend jaar worden ingediend via het DSO.

Waarom is de nieuwe Omgevingswet al meerdere keren uitgesteld?
Inmiddels is duidelijk geworden dat de nieuwe Omgevingswet voor de vijfde keer zal worden uitgesteld. De invoering van de nieuwe wet zal niet eerder dan 1 januari 2024 plaatsvinden. De wet is al zo vaak uitgesteld omdat bedrijven en gemeenten bij de minister hebben aangedrongen op meer voorbereidingstijd. De nieuwe wet bundelt een hoop bestaande wetgeving, dat is voor lokale overheden zoals gemeenten en bedrijven ingewikkeld. Daarom is meer tijd nodig om uit te zoeken wat precies de gevolgen in de praktijk zijn voor bijvoorbeeld ondernemers van de nieuwe wet. Daarnaast hapert het bijbehorende digitale systeem waarin in de toekomst de vergunningen moeten worden aangevraagd.

Wat is het DSO?
DSO staat voor Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het is de tool om zelfstandig de vergunningsaanvragen en het beheer daarvan te kunnen doen. Doel van de overheid is dat via een online portaal kunnen ondernemers bijvoorbeeld aangeven dat ze een nieuwe fabriekshal willen neerzetten. Met de komst van het DSO is het, als alles goed gaat, niet meer nodig om de aanvraag van vergunningen voor de bouw van zo’n hal bij meerdere verschillende instanties in te dienen. Door de aanvraag één keer op de juiste wijze in te invoeren in het DSO kunnen verschillende overheidsinstanties zoals gemeenten en provincies deze aanvraag goedkeuren. Het centrale aanspreekpunt voor ondernemers rond het DSO wordt het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Wat zijn de vervolgstappen rond de nieuwe Omgevingswet?
Recent werd duidelijk dat minister Hugo de Jonge de nieuwe wet opnieuw uitstelt. De nieuwe Omgevingswet zal niet voor 1 januari 2024 in werking treden. De NRK blijft het komende jaar de ontwikkeling van met name het DSO intensief volgen. Ondernemers moeten gebruik kunnen maken van een handzaam platform voor de aanvraag van vergunningen. Daar zal de NRK op blijven inzetten samen met de andere brancheorganisaties.