Home > Nieuws > Nieuwsbericht
30-01-2023 Enquête impact microplastics wetgeving van Europese Commissie

De Europese Commissie (EC) is voornemens om lekkage van microplastics terug te dringen. Zij vraagt uw mening over mogelijke nieuwe Europese wetgeving waardoor alle ondernemingen die in de Europese Unie kunststofpellets produceren, behandelen, verwerken, vervoeren en opslaan goede praktijken zouden moeten toepassen om lekken en verliezen van kunststofpellets in het milieu (bodem, water, lucht) te voorkomen, te beperken en terug te dringen.

De EC heeft een vragenlijst opgesteld om de impact van deze Europese wetgeving op kleinere ondernemingen beter te begrijpen. Vooral bedrijven tot 50 werknemers worden opgeroepen de enquete in te vullen.

In de onderstaande link vindt u deze vragenlijst. Deze is dan ook alleen bestemd voor ondernemingen die kunststofpellets (kunststofmaterialen) behandelen en in de Europese Unie gevestigd zijn. In te vullen tot 28 februari in een taal naar keuze.

Hier kunt u de enquête invullen

Operation Clean Sweep
Als industrie zorgen wij via het Clean Sweep initiatief dat onze eigen producten en afval niet in het milieu terecht komen en dat afval geen zwerfafval wordt. Daarnaast steunen we initiatieven gericht op bewustzijn en gedragsverandering, goede afvalmanagementsystemen en slimme productontwerpen die bijdragen aan het voorkomen van milieuvervuiling.