Home > Nieuws > Nieuwsbericht
10-02-2023 Wet- en regelgeving centraal thema op goedbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst

Donderdag 9 februari 2023 vond de traditionele Rethink Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Dit jaar waren we te gast in de (iewat frisse) Koepelgevangenis in Arnhem. Een bijzondere locatie die goed aansloot bij het thema van dit jaar: Welke wet- en regelgeving komt er komend jaar op de rubber- en kunststofindustrie af? Harold de Graaf, Drea Berghorst en Bernard Merkx namen de aanwezigen mee in nationale en Europese wetgeving.

De Rethink Nieuwjaarsbijeenkomst vond dit jaar plaats in de Koepelgevangenis in Arnhem.

Algemeen directeur van de NRK Harold de Graaf trapte het programma af met de focus op de Nederlandse wet- en regelgeving waar maakbedrijven in de rubber- en kunststofindustrie mee te maken hebben en in de toekomst krijgen. Speciale aandacht was er voor het recent gepublicieerde Nationaal Programma Circulaire Economie, welke impact gaat dit programma de komende jaren hebben op de NRK-leden? Volgende week publiceren wij ook een uitgebreide analyse van dit programma. De Graaf ging ook in op de behaalde successen van 2022 en blikte vooruit op 2023. Hij bracht daarbij duidelijk naar voren waar de Federatie NRK komend jaar op in wil zetten voor haar leden.

Algemeen directeur van de NRK Harold de Graaf ging in op Nederlandse wet- en regelgeving voor de rubber- en kunststofindustrie.
Publiek in de zaal werd ook om gevraagd om over verschillende thema's hun mening te geven.

Vervolgens stond Drea Berghorst, Country Director van PlasticsEurope Nederland, stil bij de impact die wet- en regelgeving heeft op plastic producenten. Ook was er aandacht voor het in 2022 door PlasticsEurope gepubliceerde rapport 'ReShaping Plastics'. In deze studie kwam duidelijk naar voren dat verdere opschaling van verduurzaming in de kunststofindustrie nodig is. Anders is het behalen van de gestelde milieudoelen onmogelijk.

Drea Berghorst, Country Director van PlasticsEurope Nederland, stond onder meer stil bij het in 2022 gepubliceerde rapport 'ReShaping Plastics'.

De nieuwe directeur van de EuPC Bernard Merkx bracht vervolgens het Europese perspectief rond wet- en regelgeving. Centrale boodschap van Merkx was dat langer wachten met verduurzamen geen optie meer is. Bedrijven moeten aan de slag om hun productie van plastics (verder) circulair te maken. Beleidsmakers in Brussel wachten niet met nieuw wet- en regelgeving, zoals we bijvoorbeeld zien met de Green Deal. Verplichte inzet van recyclaat is bijvoorbeeld een maatregel die Europees steeds meer vorm krijgt. Bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie moeten daarom nu al actief aan de slag om zich voor te breiden om deze nieuwe regelgeving.

Directeur van de EuPC Bernard Merkx ging in op Europese wet- en regelgeving
De middag werd afgesloten met een netwerkborrel onder de prachtige centrale koepel van de voormalige gevangenis