Home > Nieuws > Nieuwsbericht
15-02-2023 TEK-regeling: Modelprijzen voor 2022 bekend en voorschotpercentage verlaagd

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) gaat in het eerste kwartaal open. De precieze datum maakt RVO zo snel mogelijk bekend. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die relatief veel energie verbruiken en geraakt zijn door de hogere energieprijzen. In dit bericht leest u de laatste ontwikkelingen.


Zelf uw energie-intensiteit inschatten
De definitieve modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit zijn bekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde deze gemiddelde prijs vast, gebaseerd op het 4e kwartaal van 2022.

De modelprijs in 2022 voor gas is: € 2,41 per m³ gas

De modelprijs in 2022 voor elektriciteit is: € 0,59 per kWh

Rekenformule
Met deze prijzen berekenen we de energie-intensiteit van uw onderneming. U komt voor TEK in aanmerking als uw energiekosten meer dan 7% van uw omzet bedragen (intensiteitseis). Op de website van RVO vindt u de rekenformule die we hiervoor gebruiken en rekenvoorbeelden. Hiermee kunt u inschatten of u aan de energie-intensiteitseis voldoet.

Verlaging voorschotpercentage
De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verlaagde onlangs het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming van 60% naar 50%. Zij heeft daar donderdag 9 februari 2023 een Kamerbrief over verstuurd aan de Kamer.

Als u TEK aanvraagt, krijgt u dus een voorschot van 50% van de maximale tegemoetkoming in plaats van 60%. Bij uw voorschot en uw maximale subsidiebedrag gaat de overheid uit van hoge energieprijzen. De huidige ontwikkelingen op de energiemarkt laten zien dat het waarschijnlijk is dat de prijzen weer (gaan) dalen. RVO wil voorkomen dat het voorschot straks hoger is dan de definitieve TEK-subsidie. Anders moeten ondernemers mogelijk (een deel van) het voorschot terugbetalen. Om de kans hierop zo klein mogelijk te houden, is besloten het voorschotpercentage te verlagen.

Vragen en Energieloket
Heeft u een vraag over de TEK-regeling? Ga hiervoor naar de livechat op de website van RVO. (klik op de oranje chatballon onder in beeld). Als u liever belt, kan dat naar TEK-telefoonnummer van RVO: 088 042 44 60.