Home > Nieuws > Nieuwsbericht
21-02-2023 Meedenksessies Nationaal Plan Energiesysteem

De Rijksoverheid werkt aan het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). Dit plan biedt een langetermijnvisie op het energiesysteem in 2050 en een aanpak hoe we daar komen. Voor de eerste versie van het NPE organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meedenksessies voor iedereen die vanuit zijn expertise of professie te maken heeft met het NPE. Ook vanuit het MKB is RVO op zoek naar bedrijven die mee willen denken.

De energietransitie is één van de grootste uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Nederland moet overschakelen naar een nieuw energiesysteem: een energiesysteem dat past bij een klimaatneutrale samenleving. Daarvoor ontwikkelt de overheid het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). Dit plan beschrijft hoe Nederland daar komt.

Voor dit plan is de overheid op zoek naar input vanuit onder meer het bedrijfsleven. Daarom worden er meedenksessie georganiseerd. Er zijn drie meedenksessies (ook wel werkplaatsen genoemd) op drie verschillende data en op verschillende locaties:

  • NPE Werkplaats 1: donderdag 2 maart | 1931 in Den Bosch
  • NPE Werkplaats 2: woensdag 8 maart | Het Oude Magazijn in Amersfoort
  • NPE Werkplaats 3: donderdag 16 maart | Theater Buitensoos in Zwolle

Het onderwerp van iedere werkplaats is gelijk. Er zijn vier rondes oplaadsessies. In iedere sessie staat telkens één thema centraal. Aan de hand van creatieve werkvormen gaat u in de sessies steeds met één centraal thema aan de slag.

Meer informatie en aanmelden