Home > Nieuws > Nieuwsbericht
22-02-2023 Ondernemersvertrouwen voor 2023 licht gestegen, wel zorgen over investeringen

Het ondernemersvertrouwen voor 2023 is licht gestegen. De investeringsverwachtingen van ondernemers zijn wel minder positief dan een jaar geleden. Aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 verwacht per saldo nog maar 3% een toename van de investeringen dit jaar. Dit is minder dan een jaar eerder. Toen verwachtte per saldo nog 8% van de ondernemers een investeringstoename. Dat blijkt uit de laatste conjunctuurenquête (COEN) van het CBS, VNO-NCW, MKB-Nederland, KVK en het Economisch Instituut voor de Bouw.

Volgens de ondernemersorganisaties is de verminderde groei in bedrijfsinvesteringen voor dit jaar een zorgelijke ontwikkeling. Sinds de coronacrisis zijn de bedrijfsinvesteringen nog niet teruggekeerd op het groeipad van voor corona. ‘Juist investeringen die bedrijven in ons land doen zijn hard nodig voor onder meer het behalen van onze klimaatdoelstellingen en voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Met het achterblijven van deze investeringen lopen we kans dat deze transities vertraging oplopen’, aldus de ondernemersorganisaties.

Kosten nog steeds moeilijk doorberekenen
De afname in groei van bedrijfsinvesteringen valt volgens beide organisaties onder meer te verklaren door de hard gestegen rente en mogelijk trage vergunningsverlening, zoals voor bouw en infra. ‘Een andere belangrijke factor is het feit dat de marges van ondernemers nog steeds zwaar onder druk staan. Dit komt omdat veel ondernemers moeite hebben om de gestegen kosten door te berekenen in de prijzen. Dat blijkt ook weer uit deze nieuwste conjunctuurenquête. Meer dan de helft van ondernemers kan de gestegen kosten (bijv. voor grondstoffen en energie en arbeid) niet, of slechts voor een klein deel in de prijs kwijt.

In het verlengde hiervan blijkt uit de conjunctuurenquête dat de zorgen over gestegen prijzen over de gehele linie spelen: 50% van de alle ondervraagde bedrijven maakt zich het meest zorgen over de prijsstijgingen van materialen, energie en diensten.

Rubber- en kunststofindustrie
Ook bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie hebben te maken met sterk gestegen prijzen van onder meer grondstoffen en energie. Het volledig doorberekenen van deze toenemende kosten blijkt ook voor de sommige sectoren binnen rubber- en kunststofindustrie lastig. De NRK wil benadrukken dat het belangrijk is dat bedrijven hierover in gesprek kunnen blijven met klanten, om hiermee de lastendruk op juiste manier te verdelen.

Ondernemersvertrouwen licht gestegen
‘De ontwikkelingen vertalen zich naar het ondernemersvertrouwen. Hoewel het vertrouwen stijgt en weer licht positief is – in tegenstelling tot vorig kwartaal - bevindt het zich nog steeds op een laag niveau en zijn we nog niet in de buurt van het niveau van voor corona. Ondanks dat de economie wat meer op gang lijkt te komen en de orderposities stijgen, blijven de verwachtingen van ondernemers over het economische klimaat voor de komende maanden per saldo negatief.

Verwachtingen in de rubber- en kunststofindustrie
Een soort gelijke ontwikkeling is te zien in de laatste NRK Trend Index. De verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2023 zijn 'neutraal'. Het vertrouwen steeg heel licht van -7 naar -4. Opvallend is dat de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2023 sterk wisselen per sector. Zo zijn de verwachtingen van producenten van consumentenproducten en -verpakkingen een stuk lager dan die van producenten actief in de bouw- en constructiemarkt.

Bronnen: VNO-NCW , CBS