Home > Nieuws > Nieuwsbericht
20-03-2023 Update Groeifondsvoorstel Biobased Circular

125 andere bedrijven, kennisinstellingen, overheden en NGO’s, waaronder NRK, NRK PVT en 20 lidbedrijven hebben onlangs hun steun uitgesproken voor het Nationaal Groeifondsvoorstel Biobased Circular. Inmiddels is het definitieve voorstel is ingediend bij het ministerie van EZK.


Stand van zaken
Het definitieve voorstel is begin februari door het ministerie van EZK ingediend bij de commissie. Inmiddels is gecheckt of ons voorstel voldoet aan de criteria ven het Nationaal Groeifonds en zijn we aangekomen in de volgende fase: de beoordeling door de onafhankelijke commissie. De commissie beoordeelt of de binnengekomen voorstellen van voldoende kwaliteit zijn om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het fonds en adviseert het kabinet welke voorstellen gehonoreerd worden. Het kabinet neemt vervolgens een beslissing en na instemming van het parlement worden de budgetten toegekend. We verwachten in juli of augustus de einduitslag en delen die dan ook met u.

Over BioBased Circular: Een natuurlijke materialenkringloop
Het Groeifondsvoorstel BioBased Circular maakt de weg vrij om in Nederland over te schakelen op het gebruik van klimaatneutrale materialen. In de komende acht jaar worden nieuwe productieketens ontwikkeld voor onder andere plastics, kunststoffen en bouwmaterialen die minstens zo concurrerend zijn als de huidige, maar met een groot verschil: ze verruilen fossiele koolstofverbindingen voor plantaardige. Het resultaat: een natuurlijke materialenkringloop die CO2-neutraal is, onuitputbaar is en een fantastisch internationaal economisch perspectief heeft.

Lees hier meer over BCC