Home > Nieuws > Nieuwsbericht
27-03-2023 Uitkomsten Nationale Peiling Ondernemersklimaat 2023 van VNO-NCW

Meer dan 60 procent van de ondernemers vindt dat het ondernemingsklimaat in Nederland de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Bijna 30 procent vindt ons land niet aantrekkelijk om in te ondernemen. Dat blijkt uit een peiling van VNO-NCW over het ondernemersklimaat in ons land. De peiling is gehouden onder een representatieve (alle branches en bedrijfsgroottes) groep van bijna 2.100 ondernemers. De NRK vindt de uitkomsten van het onderzoek zorgelijk.

Zorgen over personeel, regeldruk en belastingen
Ondernemers hebben de grootste zorgen over de tekorten op de arbeidsmarkt (53 procent), regeldruk en vergunningverlening (50 procent), energiekosten (39 procent), en belastingen en premies (38 procent). Kleinere bedrijven hebben meer zorgen hebben over belastingen (50 procent), grote ondernemingen meer over de arbeidsmarkt (67 procent).

Geen toekomst in Nederland
Van de bijna 2.100 ondervraagde ondernemers ziet 13 procent geen toekomst voor hun bedrijf in Nederland. 13 Procent overweegt met (een deel van) het bedrijf uit ons land te vertrekken, en 10 procent overweegt serieus dit jaar met het bedrijf te stoppen. De horeca en de groot- en detailhandel zijn het minst positief over hun toekomst en over de aantrekkelijkheid van ons land om in te ondernemen. Een kleine 20 procent van alle ondernemers zegt dit jaar niet meer in Nederland te investeren, terwijl een meerderheid van bijna 60 procent zegt dat wel te doen.

Ondernemers missen oog voor hun belangen
Politieke besluiten zijn van (grote) invloed op de bedrijfsmatige keuzes, zegt 95 procent van de ondernemers. Bij grote ondernemingen geldt dat nog sterker dan bij kleine. Een meerderheid van 65 procent vindt dat politiek en bestuur onvoldoende oog hebben voor de belangen van ondernemers. 66 Procent is ontevreden over hun betrouwbaarheid en stabiliteit. Nog eens 67 procent noemt de toenemende polarisatie in de samenleving een bedreiging voor het ondernemingsklimaat, en 62 procent maakt zich in dit verband ook zorgen over de internationale (politieke) spanningen.

Industriële (maak)bedrijven
Ook onder industriële bedrijven zijn er zorgen over de vraag of provincies wel genoeg oog hebben voor hun belangen. Slechts 22 procent van de bedrijven is het eens met de stelling: ‘De provincie heeft voldoende oog voor het belang van industriële bedrijven’. Bedrijven in de (maak)industrie maken zich nog meer zorgen. 47 procent is het oneens met bovenstaande stelling en maakt zich dus zorgen over hun positie binnen hun eigen provincie.

Reactie NRK
De NRK vindt de uitkomsten van de onderzoeken zorgelijk. Het is belangrijk om voldoende perspectief te bieden aan ondernemers en te zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. De NRK blijft als actief lid van VNO-NCW aandringen op het verminderen van regeldruk voor ondernemers. Ook houdt de NRK extra oog voor de zorgen die er zijn van industriële bedrijven binnen Nederland.

Lees hier de volledige resultaten van de enquête