Home > Nieuws > Nieuwsbericht
08-05-2023 Nieuwe versie NRK Gedragscode

De NRK gedragscode of Code of Conduct beschrijft de uitgangspunten en de basisprincipes van ethisch gedrag. De laatste versie van deze gedragscode stamde uit 2014. Het was daarom tijd voor een herziening van dit document. Onze sector is immers volop in beweging en innovatief. Het is belangrijk dat de gedragscode van de NRK bij deze ontwikkelingen blijft aansluiten. U kunt onderaan deze pagina de gedragscode downloaden en deze vrij gebruiken in uw bedrijfsvoering. Er is een Nederlandse en Engelse versie beschikbaar.

Mission Statement
De mission statement van de NRK gedragscode kan als volgt worden samengevat: Polymers serving People, Circularity, Planet and Profit.

De NRK werkt voortdurend aan duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit van de activiteiten en producten van leden. De overvloed aan mogelijkheden en toepassingen maken kunststof en rubber tot waardevolle materialen die onmisbaar zijn voor de aanpak van toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Immers rubber en kunststof zijn waardevolle materialen voor onze maatschappij en ons ecosysteem.

Voor de NRK en haar leden staan thema's als recycling, bruikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en hergebruik en innovatie prominent op de agenda. Als vereniging draagt de Federatie de NRK bij aan het realiseren van CO2-reductie en werkt de NRK actief aan het realiseren van een circulaire economie.

Belangrijkste wijzigingen in nieuwe gedragscode
De belangrijkste wijzingen in de nieuwe gedragscode worden hieronder kort samengevat:

  • Meer aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Duurzaamheid is sinds 2014 nog belangrijker geworden binnen onze sector, daarom is er meer aandacht hiervoor in de herziende versie;
  • In relatie tot bovenstaand punt is er in de herziende versie expliciet aandacht voor ‘De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling voor 2030’ van de Verenigde Naties. Daarbij vormen 4 punten uit de SDG’s de kern;
  • Aandacht voor internationale gedragsnormen blijft een belangrijk thema

Download hier de Nederlandse gedragscode

Download hier de Engelse Code of Conduct