Home > Nieuws > Nieuwsbericht
24-05-2023 De Nederlandse verduurzaming loopt vast; ondernemers zitten klem

De NRK, VNO-NCW en MKB-Nederland zijn op hoofdlijnen content met de recent gepresenteerde Klimaatplannen van minister Jetten, ook de rest van het Nederlands bedrijfsleven schaart zich volledig achter de klimaatdoelen van het kabinet. Grote zorgen zijn er echter onder ondernemers over de strafheffing op onder meer gas die er komt. Dat is zeer onrechtvaardig voor duizenden ondernemers die hun gasverbruik wel willen verlagen, maar niet kunnen door het overbelaste elektriciteitsnet en een gebrek aan andere duurzame alternatieven.


‘Dit is niet alleen onrechtvaardig, het zorgt er in de praktijk ook voor dat veel maakbedrijven in veelal kwetsbare regio’s verder onder druk komen, en bijbehorende productie en CO2-emissies alleen maar verschuiven naar andere landen. Op die manier onze klimaatdoelen halen kán niet de bedoeling zijn. We willen groen hier in plaats van grijs elders.’

Dat schrijven de VNO-NCW en MKB Nederland, mede namens tientallen brancheorganisaties waaronder de NRK, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer vooruitlopend op de behandeling van de klimaatplannen en een debat over de verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf (mkb) op 1 juni as.

Sprekende voorbeelden hoe ondernemers klem zitten
Bij de brief is een selectie van zo’n 30 voorbeelden gevoegd, waaronder een voorbeeld van een kunststof recyclingbedrijf. Vele ondernemers in onder meer de Nederlandse rubber- en kunststofindustrie willen verduurzamen, maar klem zitten door o.a. de problemen op het elektriciteitsnet. Zij krijgen ondertussen wel met een hogere energiebelasting op gas van meer dan een miljard euro te maken vanaf komend jaar.

Doelen worden gehaald
In de brief wijzen de ondernemingsorganisaties, waaronder de NRK, er op dat de maakindustrie volgens de laatste planning met het nieuwe klimaatpakket van het kabinet de doelstelling van 55% CO2-reductie ruim haalt en zelfs uitkomt op 66% in 2030. Dit is zonder dat daarvoor de energiebelasting omhoog moet. ‘Deze bedrijven leveren daarmee ruimschoots hun fair share.’

Uitvoering is essentieel
In de brief vragen de ondernemingsorganisaties, waaronder de NRK, verder aandacht voor met name het kleinere mkb en hoe dat beter kan worden ondersteund om snel te verduurzamen. Ook is er aandacht voor het op orde brengen van de uitvoering van alle plannen.

Hierbij gaat het om tijdig op orde hebben van de benodigde vergunningen (stikstofproblematiek), energie-infrastructuur (netcongestie en toegang tot warmte- en waterstofnetten) én de beschikbaarheid van voldoende groene energie (wind op zee, groene waterstof, biobrandstof). Ze schreven hier eerder al een uitgebreide brief over aan de Tweede kamer. ‘Juist dat wordt doorslaggevend of we van Nederland een groene koploper kunnen maken en de doelen ook echt kunnen halen.’

Bronnen: VNO-NCW