Home > Nieuws > Nieuwsbericht
18-09-2023 NRK op de Kunststoffenbeurs 2023

20 en 21 september 2023 is weer de Kunststoffenbeurs, in de Brabanthallen in Den Bosch. De Kunststoffenbeurs is al jaren dé centrale plek waar de Benelux kunststof- en rubberketen elkaar jaarlijks ontmoet. Er zijn ruim 250 exposanten aanwezig uit alle schakels van de kunststofketen, waarvan vele NRK lidbedrijven.

Het is ook de plek waar de keten actuele kennis deelt en haar inspanningen en innovatiekracht laat zien. Bovendien wordt er op de beurs samen (toe)gewerkt wordt toekomstbestendig kunststof. NRK is, in samenwerking met ChemistryNL, nauw betrokken geweest bij het programma van de beurs en zal ook dit jaar weer aanwezig zijn.

Rethink EXPO
Zo is er ook dit jaar weer de Rethink EXPO, waar duurzame en circulaire kunststof producten op een voetstuk worden gezet en de bezoekers inspireren en informeren over de duurzame toepassing van kunststof. De expositie is op beide beursdagen (20 en 21 september) van 10-17 uur geopend voor het publiek.In de Rethink EXPO vindt u ook de Innovatie Helpdesk Kunststof en Rubber. Hier worden bezoekers op weg geholpen met hun innovatievragen rond kunststof en rubber.

Uitreiking Rethink Awards
Voor het eerst reiken we de tweejaarlijkse Rehink Awards dit keer uit tijdens de Kunststoffenbeurs. U bent van harte welkom om bij de uitreiking van de Rethink Awards 2023 op woensdag 20 september om 16.30 uur aanwezig te zijn. Wilt u meer weten over het programma Rethink? Kijk dan op www.rethinkplastics.nl.

Lezingen
Daarnaast zijn er voor NRK-leden een aantal interssante lezingen over tal van onderwerpen:

 • Nationale norm voor het versnellen van circulaire plasticketens
  Het (demissionaire) kabinet heeft dit voorjaar besloten om – in het kader van de Klimaatmaatregelen – nationale regelgeving in te voeren voor het versnellen van circulaire plasticketens. Bij de invoering van norm worden bedrijven financieel ondersteund. Sandra Onwijn, Afdelingshoofd Circulaire Economie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geeft een toelichting op deze maatregelen

 • Hoe krijg ik zicht op de “tsunami aan wet- en regelgeving” die op mij afkomt?
  Rubber en kunststof zijn waardevolle materialen voor onze maatschappij en ons ecosysteem. Dat betekent dat je er duurzaam, slim en innovatief mee om moet gaan. Dat vind de Europese en Nederlandse wetgever ook. Vanuit Europa en Nederland komt er een heleboel wet- en regelgeving op de bedrijven af die impact heeft op bijna alle facetten van de bedrijfsvoering. Hoe kom en blijf ik op de hoogte van al deze en andere ontwikkelingen? En wat moet ik doen? Dat handelingsperspectief wil Harold de Graaf, algemeen directeur van de Federatie NRK, graag aanreiken.

 • The art of using recyclate | Geen kunst
  Vanaf 2027 wordt de Normering Plastics ingevoerd en moet 25% van de verwerkte plastics gerecycled- en/of biobased plastic zijn. Dat is een uitdaging voor de hele sector. Cristel Rijnen (Injection Point) en Jan Willem Wieringa (Desch), beiden lid van de NRK, delen hun ervaringen, laten u zien dat het een uitdaging is, dat er problemen moeten worden opgelost, maar dat het mogelijk is. Of je nu een grote verwerker bent van massaproducten of een specialistische verwerker van technische producten. Ze zullen dat illustreren met tal van voorbeelden.

 • Nationaal Groeifonds Programma Circular Plastics
  Marc Spekreijse, directeur van CPNL, licht het meer jarig programma toe. Circular Plastics NL (CPNL) is een initiatief binnen het Nationaal GroeiFonds. Het doel is plastics volledig circulair te maken en met subsidies de transitie te versnellen. Het programma loopt acht jaar en heeft acht programmalijnen.

 • Een verplicht aandeel recyclaat of biobased plastics: uitdagingen en ondersteuningsmogelijkheden voor convertors
  Partners for Innovation heeft in opdracht van RVO, in samenwerking met de NRK, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uitgevoerd onder kunststof- en rubberverwerkers. Het doel van dit onderzoek was om te begrijpen waar kunststof- en rubberverwerkers tegenaan kunnen lopen bij invoering van het verplichte aandeel recyclaat of biobased plastic en welke ondersteuning kan bijdragen aan een effectieve implementatie hiervan

 • De volatiliteit van de markt voor recyclaat
  Tijdens deze presentatie zal Thomas Hobé, branchecoördinator bij de Federatie NRK, vertellen over de volatiliteit van de markt voor recyclaat en de onzekerheden die dit met zich meebrengt

 • Bioplastics & Verpakkingen
  Bioplastics kunnen mechanisch, chemisch of organisch recyclebaar zijn en sommigen hebben ook nog de eigenschap dat ze op natuurlijke wijze kunnen biodegraderen zonder nalating van microplastics voor volgende generaties. Wereldwijd stapelen de problemen rondom plastic verpakkingen zich op. In deze presentatie, door Caroli Buitenhuis van Green Serendipity, worden innovatieve voorbeelden gegeven van fossielvrije verpakkingsmaterialen met ‘multiple end of life opties’. Wereldwijd toepasbaar. 

 • Energietransitie: De energiebesparingsplicht en de effecten voor de kunststofindustrie
  De rubber en kunststof industrie heeft te maken met de energietransitie. Bijna alle bedrijven krijgen te maken met de energiebesparingsplicht die vanaf 1 juli 2023 op een andere manier invulling krijgt en voor bijna alle bedrijven betekent dit dat actie nodig is naar de overheid. Maar daar stopt het niet mee. Het is vaak de start naar de uitvoering van “verplichte” maatregelen, maar ook de vragen zoals: wat doen we met het gasgebruik, kunnen we ons bedrijf elektrificeren, we willen uitbreiden, maar kan dit wel gezien onze energie aansluitingen, komen dan aan de orde.
  Bijkomend aspect is dat ook vanuit de markt steeds meer vragen komen over CO2 neutraal produceren en het maken van CO2 footprints, maar hoe doe ik dat en wat kan ik er dan mee? Allemaal vragen die te maken hebben met de energietransitie, en waar u soms (onverwachts) mee te maken gaat krijgen. BlueTerra gaat in op een aantal onderwerpen van de energietransitie en CO2 reductie die spelen in de Rubber en Kunststofindustrie

Aanmelden voor de Kunststoffenbeurs kan hier.