Home > Nieuws > Nieuwsbericht
13-10-2023 CPNL subsidie open voor aanvragen: Innovatie impuls van 47,2 miljoen euro voor circulaire plastics

Investeringssubsidie voor ondernemers en onderzoekers voor circulaire hoogwaardige recycling, waarmee plastic afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen. De regeling Circular Plastics NL voor 2023 biedt nu brede ondersteuning voor circulaire investeringen. Ondernemers en onderzoekers met ideeën voor projecten die knelpunten in de plastics keten in Nederland oplossen kunnen vanaf 12 oktober 2023 een aanvraag indienen

Deze subsidieregeling met generieke 3 onderzoeksprojecten en 9 showcases is voor CPNL uitgezet via een tender via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor vernieuwende projecten voor de volgende onderwerpen:

Onderzoeksprojecten

P2. Karakteriseren, sorteren en wassen

 • Onderzoeks project voor karakterisatie technologie (2M€)

 • Onderzoeks project voor digitaal expertsysteem in plastic afval sortering (1,2M€)

 • Onderzoeksproject naar voorbehandelings- en sorteertechnieken voor synthetisch rubber uit autobanden (1,5M€)

Showcases

P3. Recycling van Polyolefine verpakking

 • Recycling van rigide PP/(HD)PE verpakkingen (7,8M€)

 • Recycling van (L)LDPE folies (8,7M€)

P4. Recycling van op styreen gebaseerde materialen

 • Showcase recycling van Styreen-gebaseerde materialen (3M€)

P5. Chemische depolymerisatie

 • Complexe PET verpakkingen (2,0 M€)

 • Polykatoen gebaseerd textiel (5,0 M€)

 • Tapijten (2,4 M€)

 • PU foams (1,5 M€)

 • Demo plant voor chemische depolymerisatie van PET, PA en/of PU (9 M€)

P6 Thermochemische recycling

 • Recyclen van gemengde plastic afvalstromen naar nieuwe grondstoffen voor plastic productie (3M€)

Ketenpartners
CPNL opent mogelijkheden voor ondernemingen die willen investeren in een onderzoeksproject of showcase waarin u samen met ketenpartners knelpunten oplost om plastic te recyclen. Waardevolle reststromen moeten opnieuw gebruikt worden en met de juiste samenwerkingen kan de keten gesloten worden.

Er zijn binnen de verschillende onderwerpen mogelijkheden voor:

 • ondernemers zoals:
  • afvalinzamelaars: partijen die post-consumer of industrieel plastic afval inzamelen;
  • afvalverwerkers: partijen die plastic afvalstromen sorteren, wassen of anders behandelen;
  • recyclers: partijen die gesorteerd plastic afval via mechanische, fysische of chemische processen tot grondstof voor nieuwe plastics verwerken;
  • polymeerproducenten: partijen die polymeer materialen produceren;
  • converters: partijen die polymeer materialen verwerken tot plastic half- en eindproducten;
  • engineers: partijen die de industriële procesapparatuur en installaties ontwerpen en installeren;
  • merkeigenaars: partijen die functionele eisen van een plastic product opstellen voor een merk;
  • ketenregisseurs: partijen die in samenwerkingsverband projectmatig regie voeren in een gewenste nieuwe waardeketen;
 • kennis- of onderzoeksinstituten: onderzoeksorganisaties of andere organisaties waarvan de hoofdactiviteiten bestaan uit onderzoek en ontwikkeling op het gebied van plastics of de recycling daarvan.

Per onderwerp krijgt alleen het best beoordeelde project subsidie. Hoeveel subsidie u ontvangt is afhankelijk van het soort activiteiten dat u uitvoert in uw project en van het soort organisatie dat u bent.

Meer informatie en aanvragen
Wilt u meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van RVO. In de RVO – Handleiding subsidie Circular Plastics NL. vindt u alle benodigde informatie voor het voorbereiden van een aanvraag. Hierin staat uitgebreide uitleg over de soorten projecten en activiteiten, onderwerpen, voorwaarden en criteria, projectkosten, bijlagen, wegingsfactoren en werkwijze van de beoordeling. Wilt u gebruikmaken van deze de mogelijkheden? Het indienen van een aanvraag kan vanaf 12 oktober 2023 uur tot 11 januari 2024, 17:00 uur via RVO: Subsidie Circular Plastics NL (CPNL) (rvo.nl)

Hulp van CPNL en direct netwerken via B2match
Stichting CPNL is onafhankelijk en ondersteunt onderzoekers en ondernemingen die helpen de plastics keten meer circulair te maken. Daarom is een netwerkomgeving op B2match geopend. U kunt profielen van de andere deelnemers bekijken en u kunt 1 op 1 afspraken te maken met andere potentiële consortium deelnemers.

U kunt deze Circular Plastics NL B2Match website verkennen en zoeken naar andere partijen die vanuit de complexe wisselwerking tussen de diverse waardeketens mee willen en kunnen denken aan oplossingen. Zowel geïnteresseerden met concrete ideeën, als geïnteresseerden die nog aan het verkennen zijn hoe en of ze met hun expertise kunnen bijdragen, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het doel van dit online netwerk is matchmaking om consortiumvorming te stimuleren door partijen met elkaar in contact te brengen. U kunt vragen stellen aan de CPNL programma managers, uw ideeën voorleggen aan andere experts en uw netwerk vergroten.

Over Stichting Circular Plastics NL
Circular Plastics NL (CPNL) is een initiatief binnen het Nationaal GroeiFonds. Het doel is plastics volledig circulair te maken en met subsidies de transitie te versnellen. Het programma is gestart in 2023, loopt acht jaar en heeft acht programmalijnen. De programmalijnen richten zich op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen voor bestaande plastics te sluiten. 
In 2023 kan via twee open calls (subsidieregelingen) geïnvesteerd worden in de transitie naar een circulaire economie: 

 1. Een RVO-tender voor subsidies bedoeld voor bedrijven en/of kennisinstellingen. Deze tender zal generieke onderzoeksprojecten (3) en showcases (9) omvatten en zal worden uitgegeven door de Nederlandse Ondernemerschap Agentschap (RVO).
 2. Een subsidieaanvraag via een NWO call for proposals voor voorstellen van universiteiten, hbo’s en TO2-instellingen. Deze subsidieaanvraag voor onderzoek in het incubatorprogramma van CPNL heeft een budget van 6 miljoen euro. Het heet ‘Het circulair maken van kunststoffen: technische innovaties’ en zal worden uitgegeven door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).