Home > Nieuws > Nieuwsbericht
07-03-2024 Meer mogelijkheden om harde plastics opnieuw in te zetten

Recent verscheen er in de Volkskrant een artikel over de opening van de nieuwe kunststofsorteerlijn van Renewi. Deze sorteerlijn richt zich speciaal op het recyclen van harde plastics. Ongeveer driekwart van wat hier binnenkomt is herbruikbaar voor onder andere nieuwe kratten en winkelmandjes. Een mooie ontwikkeling dus. Algemeen directeur van de NRK Harold de Graaf was bij de opening aanwezig. De Volkskrant vroeg hem een en ander toe te lichten over de kansen en mogelijkheden in de ketens van harde plastics.

‘Er is weinig zicht op welk deel van dit kunststof wordt gerecycled. Van het plastic dat Nederlanders naar milieustraten brengen, komt verreweg het meeste bij bedrijven zoals Renewi terecht’, vertelt de Graaf. ‘Maar welk deel van het harde plastic bij de milieustraat terechtkomt, is een andere vraag’.

Voor verpakkingen in bijvoorbeeld de supermarkt gelden harde recyclenormen. Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen zijn via ‘Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid’ (UPV) verantwoordelijk gesteld voor de fase na gebruik van hun verpakkingen. Deze partijen geven als collectief uitvoering aan deze verplichtingen en samen leggen zij de verantwoordelijkheid bij Verpact. Hier komt een monitoringsplicht bij, waardoor er goed zicht is op de verpakkingsstromen.

Bij veel harde plastics zijn dit soort eisen er niet. Mede hierdoor is ook onduidelijk in hoeverre plastic bouw- en sloopafval, zoals speciekuipen of stukken regenpijp, de recyclers bereikt. De Graaf in de Volkskrant: ‘Op anekdotische basis kan ik zeggen dat lang niet alle aannemers het plastic afval apart houden. Het is nog erg vrijblijvend allemaal.’ Het schetst de noodzaak voor door de keten gedragen inzamelsystemen ten behoeve van (materiaal)hergebruik. Hoe meer materiaal er terugkomt, hoe meer er opnieuw kan worden ingezet.

De kunststofindustrie zit hierbij allesbehalve stil. Zo werd er op initiatief van NRK Platform Bouw onlangs gestart met een Moonshotproject waarin gezamenlijk de schouders worden gezet onder de circulariteitsopgave waar de kunststof bouwbranche voor staat. Dit project heeft als doel om tot een plan van aanpak te komen om verschillende varianten voor inzameling en recycling in de praktijk te beproeven.

De NRK onderschrijft de ambities voor een circulaire economie en de inzet van secundaire grondstoffen zoals recyclaat. Hiervoor is wet- en regelgeving nodig op Europese schaal. Zo wordt er door Europa gewerkt aan de PPWR (verpakkingen), CPR (bouw), ELVD (auto’s) en ESPR (duurzame en circulaire producten). Door Europese de wet- en regelgeving wordt de inzet van recyclaat gestimuleerd. Deze eisen gelden binnen de gehele Europese Unie, op basis van een level playing field voor alle bedrijven in Europa en werken door in de hele waardeketen. 

Bronnen: De Volkskrant