Home > Nieuws > Nieuwsbericht
18-03-2024 Productie rubber- en kunststofindustrie in Nederland nog altijd lager

De productie van de Nederlandse industrie, inclusief de rubber- en kunststofsector, is opnieuw gedaald in januari 2024, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. De productie in de rubber- en kunststofindustrie daalde met 5,4 procent. In vrijwel alle branches in de industrie was er sprake van een (sterke) afname in productie. Daarmee blijft de industrie in Nederland in zwaar weer verkeren. De NRK blijft zich zorgen maken over de dalende productiecijfers van de rubber- en kunststofindustrie.

Bron: CBS

In vrijwel alle branches was er in januari dit jaar een daling van de productie ten opzichte van een jaar eerder. In de Nederlandse rubber- en kunststofindustrie is al ruim een jaar sprake van afnemende productiecijfers.

Daling van productie in januari 2024
CBS: ‘Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerde cijfers. Van december op januari daalde de productie met 4,7 procent. De voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In het voorjaar van 2020 kromp de productie snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.’

Bron: CBS

 

Producenten industrie iets minder negatief in februari
In februari vertoonden producenten in de industrie een lichte verbetering in hun sentiment ten opzichte van januari. Vooral de verwachtingen over toekomstige bedrijvigheid waren positiever, maar er heerste nog steeds pessimisme over de orderportefeuille.

De Nederlandse industrie is sterk afhankelijk van de Duitse markt. Mede doordat de industrie in Duitsland onder druk staat heeft ook de Nederlandse industrie last van negatieve cijfers. Het vertrouwen onder Duitse producenten daalde in februari 2024 ten opzichte van januari volgens Eurostat. De productie van de Duitse industrie, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, was in januari 5,4 procent lager dan het jaar ervoor. Er was wel een stijging van 1,0 procent ten opzichte van december, zoals gerapporteerd door Destatis.

Reactie NRK
De NRK blijft zich ernstige zorgen maken over de dalende productievolumes in de industrie. De gehele industrie in Nederland staat onder druk. Steeds meer NRK-leden worden geconfronteerd met afnemende orders, waardoor volumes in de productie dalen. Deze situatie houdt nu al meer dan een jaar aan, daardoor komen steeds meer ondernemers in zwaar weer terecht. Dat gaat (mogelijk) ten koste van werkgelegenheid. Ook investeringen in verduurzaming van de kunststofsector in Nederland staan hierdoor steeds verder onder druk. De NRK neemt deze zorgen mee in al haar gesprekken met stakeholders.

Bronnen: CBS