Home > Nieuws > Nieuwsbericht
13-05-2024 Link Magazine: Bijmengregels jagen Nederlandse kunststofindustrie naar buitenland

Bij een recente rondetafelbespreking, georganiseerd door ING en Link Magazine stond de ophanden zijnde regelgeving centraal rondom verplichte bijmenging van recyclaat bij kunststofproductie, de Nationale Circulaire Plastic Norm (NCPN). Recent verscheen er op de website van Link Magazine een artikel over deze bijeenkomst van de kunststofindustrie.

De Nederlandse kunststofindustrie staat voor een uitdaging met de voorgestelde regelgeving die het bijmengen van recyclaat verplicht stelt. Vertegenwoordigers van bedrijven in deze sector hebben tijdens de recente bijeenkomst van Link Magazine en ING benadrukt dat hoewel de doelstelling van de regelgeving wordt erkend, de praktische uitvoering ervan ernstige problemen met zich meebrengt.

Een van de belangrijkste kwesties is het gebrek aan voldoende hoogwaardig recyclaat om aan de voorgestelde eisen te voldoen. Het huidige inzamelsysteem levert niet de gewenste kwaliteit op voor de diverse toepassingen waarin het recyclaat wordt gebruikt. Bovendien zijn er sectoren, zoals voeding, automotive en lucht- en ruimtevaart, die geen recyclaat kunnen gebruiken vanwege strenge veiligheidseisen.

Hoewel bedrijven bereid zijn te investeren om de hoeveelheid en kwaliteit van het recyclaat te vergroten, ervaren zij een gebrek aan duidelijkheid van de overheid over de te volgen koers. Ook worden zij geconfronteerd met beperkingen zoals een tekort aan stroomnetcapaciteit en het verbod op stroomuitwisseling tussen bedrijven.

Ongelijk speeveld
Daarnaast is er bezorgdheid over de oneerlijke concurrentie door importen van recyclaat met mogelijk vervalste certificaten uit het buitenland, met name uit China. Bovendien bedrijven die produceren in Nederland moeten voldoen aan de norm, importproducten hoeven dat niet. Om die reden overwegen verwerkers hun fabrieken te verplaatsen naar het buitenland om de concurrentiepositie op peil te houden. Pas als de regels in heel Europa gelden, is het speelveld weer gelijk.

De voorgestelde regelgeving wordt momenteel gezien als een bedreiging voor de Nederlandse kunststofindustrie. Vertegenwoordigers benadrukken dat er onvoldoende kennis is bij beleidsmakers over de impact, knelpunten en alternatieven van de voorgestelde maatregelen.

Kamervragen
Het verslag van de bijeenkomst opgepikt door Olger van Dijk en Femke Zeedijk, beide Tweede Kamerlid van de NSC. Zij hebben onder verwijzing naar dit artikel in Link Magazine schriftelijk vragen gesteld aan de staatsecretaris van I&W (Vivianne Heijnen).

Lees hier het volledige artikel van Link Magazine

Bronnen: Link Magazine