Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-07-2024 Aan de slag met duurzaamheidsrapportage: wederom een geslaagde Rethink-kennisbijeenkomst

Op 26 juni vond de Rethink-kennisbijeenkomst ‘Hoe voldoe ik aan de CSRD-eisen?’ plaats in het Postillion Hotel Utrecht Bunnik. Deze bijeenkomst, georganiseerd door Federatie NRK onder de vlag van Rethink, bracht mensen samen die zich binnen hun bedrijf bezighouden met duurzaamheidsbeleid en/of rapportage.
 


De berg met nieuwe wetten en regels groeit en ondernemers dienen tot op zekere hoogte bekend te zijn met de inhoud. Om hierin van ondersteuning te zijn, organiseert het Rethink-team informatieve bijeenkomsten over specifieke wet- en regelgeving met een focus op duurzaamheid en/of de circulaire economie. Deze bijeenkomsten worden zo praktisch mogelijk ingestoken en ze focussen zich op een specifiek thema. Op 26 juni was de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan de beurt.

De CSRD is een Europese richtlijndie bedrijven verplicht om terapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Het doel is om bedrijven bewust te maken van de impact die zij hebben op mens en milieu, om acties te nemen om dit te verbeteren én om het niveau van transparantie te verhogen. Belanghebbenden, zoals klanten, banken, consumenten en investeerders krijgen hiermee inzicht in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven en kunnen aan de hand daarvan keuzes maken.

De richtlijn wordt gefaseerd ingevoerd en is afhankelijk van het type en de omvang van de onderneming. Een groot aantal NRK-leden zal op korte of de wat langere termijn zelf verplicht worden om een duurzaamheidsrapportage op te stellen op grond van deze wetgeving. Maar ook bedrijven die nog geen CSRD-plicht hebben krijgen ermee te maken, omdat ze CSRD-vragen krijgen van hun klanten.

De kennisbijeenkomst werd afgetrapt door Harry Wanningen (de Jong & Laan). Hij legde haarfijn uit waar de CSRD zich op richt en wat dit betekent voor ondernemers. Dit werd aangevuld met drie verhalen uit de praktijk. Anne Looije-Traa (Wittenburg), Lenny Ellenkamp-van Olst (Weener Plastics) en Rob Verhagen (OPACKGROUP) zijn reeds aan de slag gegaan met CSRD en konden daarmee tips geven aan de aanwezigen vanuit eigen ervaring. Met de tips op zak, splitste de groep zich in twee break-out sessies: één voor CSRD-plichtigen en één voor CSRD-niet-plichtigen.

Ervaringen werden gedeeld en er werd besproken hoe de NRK haar leden kan ondersteunen op het gebied van CSRD. Het inhoudelijk deel van de middag werd daarna afgesloten door pitches van Ecocharting en Master Sustainability: twee bedrijven die een tool aanbieden ter ondersteuning van ondernemers.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de middag afgesloten. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. De laatste Rethink-bijeenkomst van ‘voor de vakantie’. De eerstvolgende bijeenkomst wordt door NRK Verpakkingen georganiseerd en focust zich op green claims en de bijhorende wetgeving. Noteer 15 oktober alvast in de agenda.

Ook wordt medio november 2024 er nog een Rethink bijeenkomst georganiseerd met als werktitel 'Wetgeving voor Dummies'. De datum daarvan communiceren wij na de zomer. Hopelijk zien we u daar!